Ochrana osobních údajů

Muzeum Českého krasu zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Muzeum provádí zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

  • vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit
  • vedení evidence sbírkových předmětů
  • zajišťování smluvních vztahů
  • vedení účetní a personální agendy
  • ochrana majetku, sbírek a bezpečnost osob (monitorovací kamerové systémy)
  • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není muzeu uloženo zvláštním právním předpisem.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální podle jednotlivých účelů zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem muzea.

Fotografie a videa z akcí MČK

Akce, které pořádáme pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií i případně natáčení videí. Vybrané fotografie a videa pak dále zveřejňujeme na našich webových stránkách nebo na profilech na sociálních sítích nebo fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie mohou být také v menším rozsahu zpřístupňovány oficiálním médiím, jako součást publikovaných tiskových zpráv.

Pořizování těchto záznamů představuje běžné dokumentování akcí, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu.

Pracovníci muzea dbají na to, aby návštěvníci nebyli vyobrazování v nevhodných či nedůstojných situacích, především pak, jde-li o děti. Pokud bude zveřejněna fotografie, která by Vás zachycovala způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, ozvěte se na e-mailovou adresu uvedenou níže.

Pokud si přejete nahlédnout, opravit či smazat osobní data (tj. využít práva být zapomenut), která o Vás zpracováváme, můžete o to požádat prostřednictvím následující e-mailové adresy: podatelna@muzeum-beroun.cz

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu