Stálé expozice a výstavy

 • den-geolog-zlata-horecka-2024-11-zlato-pod-mikroskopem-valoun

  Den s geologem – zlatá horečka (na den zlatokopem)

  Zážitkový program pro děti i dospělé Staňte se na jeden den zlatokopem a vyzkoušejte si pod vedením geologa rýžování pravého zlata a českých granátů. Dozvíte se zajímavosti o zlatě a jeho získávání. Zvětšíme si jej pod mikroskopem a ukážeme si skutečné zlatokopecké vybavení a další zlaté minerály (“kočičí zlato”). Vyrýžovanou zlatinku...

  rozbalit

 • Červenec 2024

  Program červenec 2024

  Program Muzea Českého krasu a jeho poboček na měsíc červenec. Červenec 2024

  rozbalit

 • Den-s-geologem-B-01

  GEOLOGICKÉ AKCE – LÉTO 2024

  Naši muzejní geologové si pros vás na letošní léto připravili opravdu bohatý program Co nás společně čeká? Minecraft a kameny 12. července a 21. srpna 2024, Muzeum Českého krasu Beroun Zvládneš jako skutečný geolog objevit naleziště nerostných surovin ve světě simulovaném podle skutečných předloh? Zábavně...

  rozbalit

 • Vernisáž HO-zachráněné poklady

  Zachráněné poklady

  Prezentace vybraných předmětů z muzejních sbírek, které nalezl a uschoval správce hořovického muzea Dr. Maličký mezi věcmi ze zámku vyhozenými posádkou Rudé armády během června roku 1945. JUDr. et PhDr. Josef Maličký (1903–1969) Hořovický advokát proslul též jako archeolog a muzejník. Od roku 1948 spolupracoval s...

  rozbalit

 • Prohlídka Berouna, průvodce MČK 2024_A3 (3)

  Prohlídky Berouna s průvodcem

  Zveme vás na komentovanou vycházku po Berouně. Krok za krokem Berounem se uskuteční v sobotu 1. června od 10:30 a 15:00.

  rozbalit

 • Inzerát

  Volná místa: pracovní pozice edukace/propagace

  Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici: Edukace / propagace Stručný popis pracovního místa Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro školní skupiny, děti a mládež, rodiny s dětmi, seniory a další cílové skupiny Aktivní spolupráce s odborným oddělením při přípravě vzdělávacích a doprovodných programů Koordinace a produkce speciálních...

  rozbalit

 • sandály 12.7.2024

  Výroba barefoot sandálů v Žebráku

  Zapojte se do našeho zážitkového doprovodného programu k výstavě Ševci, svrškaři, příštipkáři a objevte mistrovské dovednosti ševců při tvorbě vašich vlastních barefoot sandálů. Co můžete očekávat? Naučíte se základy ševcovského umění a vytvoříte si své vlastní unikátní sandály pod vedením zkušených lektorů. Prohlédnete si exkluzivní...

  rozbalit

 • sevcovska_dilna

  Ševci, svrškaři, příštipkáři

  Letošní sezónní výstava v prostorách žebráckého muzea pojednává o obuvnickém řemesle a věnuje se také místnímu ševcovskému cechu. Přibližuje jeho historii, seznamuje s používaným nářadím a typickým vybavením řemeslnické dílny, pojednává o tradicích, prezentuje dokumenty o mistrech a tovaryších. V minulosti patřili ševci k nejpočetnějším řemeslníkům v Žebráku, nechybí...

  rozbalit

 • minecraft-a-kameny-intro

  Minecraft a kameny

  Zábavně-vzdělávací program pro děti - REZERVACE NUTNÁ
  Minecraft a geovědní vzdělávání Znáte počítačovou hru Minecraft? Vaše děti určitě ano! Věděli jste, že tato legendární hra se dá využít i k výuce geologie?. Účastnící poznají význam nerostných surovin a vyzkoušejí si ve vzdělávací edici hry Minecraft, jaké je to být geologem. V dosud...

  rozbalit

 • Zbraně na Berounsku 2

  Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století

  Stálá expozice
  Muzeum Českého krasu má expozici zbraní. V průběhu června 2014 proběhla v berounském muzeu instalace nové expozice, která nahradila Pamětní síň Václava Talicha. Síň realizovaná již na konci 60. let nevyhovovala současným oborovým požadavkům na prezentaci sbírkových předmětů, ať už se jedná o používaný výstavní mobiliář, vizuální...

  rozbalit

 • Sv. Bonifac

  Až do předsíně nebes

  Stálá expozice
  Expozice představuje devět obrazů světců barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor pláten z fondu berounského muzea Vás přivede až do předsíně benediktinského nebe. Vyobrazení světců a významných členů řádu je sice vedeno v tmavších sytých tónech, velmi barvitě však vypráví jejich osudy a nastiňuje spletité cesty....

  rozbalit

 • Plzeňská brána

  Plzeňská brána

  Stálá expozice
  Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. Výška hlavní hradební zdi se pohybovala v rozmezí 6 až 9 metrů a v nepravidelných intervalech ji doplňovalo 37 hranolových bašt, z nichž do dnešní doby zůstalo celkem 20 v různém...

  rozbalit

 • Z dějin města Žebráka

  Městské muzeum v Žebráku

  Stálá expozice
  Zveme Vás do expozic Městského muzea v Žebráku. Navštivte výstavu Z dějin řemesel města Žebráku nebo Galerii Jaroslava Hněvkovského

  rozbalit

 • Jezírko

  Geopark Barrandien

  Stálá expozice
  Využijte možnosti posedět v příjemném prostředí geoparku. Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnostně otevřen „Geopark Barrandien“. Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním dvoře o rozloze 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou...

  rozbalit

 • Zvěř

  Živá příroda Českého krasu

  Expozice „Živá příroda Českého krasu“ je zaměřena zejména na vyšší obratlovce. Vystaveno je zde téměř 70 druhů ptáků a savců reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu. Pozadím hlavní části expozice je panoramatická fotografie údolí Berounky, před kterou jsou vystaveny exponáty zvířat charakteristické pro říční a skalní...

  rozbalit

 • Geologie

  Geologicko-paleontologická expozice Barrandien

  Expozice se nachází v jedné místnosti prvního poschodí domu čp. 88, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem, a je v ní vystaveno celkem 224 kusů exponátů. Návštěvníci jsou seznámeni se základními údaji o Barrandienu. Důležitá je barevná geologická mapa Barrandienu v měřítku 1:200 000 a...

  rozbalit

 • P7110104

  Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu

  Expozice se nachází v prvním poschodí domu čp. 88 na Husově náměstí v Berouně, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem. Vzhledem k prostoru, ve kterém je umístěna, není příliš rozsáhlá. Stručný text seznamuje návštěvníky se základními údaji o Českém krasu. Celkovou atmosféru Českého krasu navozuje...

  rozbalit

 • Engelbrechtovy hodiny v detailu

  Z dějin řemesel města Berouna

  Stálá expozice
  První cechy, organizace, které začaly vznikat, aby uchránily městské řemeslníky před vnější konkurencí, byly na Podbrdsku ustanoveny v Berouně. Nejstarší zmínka o nich pochází ze 14. století. K nejvýznamnějším a nejváženějším cechům patřily cechy potravinářských řemesel. Berounský cech mlynářů měl dlouhou historii, jeho artikule údajně potvrdil císař...

  rozbalit

 • Mísník

  Etnografická expozice

  Stálá expozice
  Etnografická expozice evokuje zařazením jednotlivých sbírkových předmětů uspořádání venkovského interiéru 1. poloviny 19. století. Dle zásady „část za celek“ je zde použit sbírkový materiál, který je nositelem informace a zároveň je vizuálně zajímavý. Skládá se z tzv. svatého koutu jako připomínky duchovní spirituality, dále pak...

  rozbalit