Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o poskytnutí informace (podle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) se písemně podávají a přijímají výhradně na těchto adresách: Muzeum Českého krasu, p.o., k rukám ředitele, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun nebo elektronicky prostřednictvím adresy podatelny: podatelna@muzeum-beroun.cz

1. NÁZEV

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Počátky berounského muzea sahají do roku 1888, kdy předala městská rada zbytek archívu a starobylá Registra městská zvláštní komisi, v jejímž čele stál učitel Emanuel Makovička. S tímto aktem je spojen i počátek muzejních sbírek v Berouně. Na základě purkmistrovského přípisu se 6. listopadu 1888 konala první schůze komise ku zřízení „Okresní knihovny pro lid“, a výsledkem bylo založení spolku „Museum a veřejná knihovna pro lid v Berouně“. První stanovy spolku byly vypracovány v roce 1892 a tímto rokem se datuje vznik muzea.

Způsob a datum vzniku příspěvkové organizace:

Dle zákona č. 290/2002 Sb., v platném znění se dnem 1.1.2003 státní příspěvková organizace Muzeum Českého krasu, stala příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

Hlavním účelem zřízení organizace je plnit funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat (též prostřednictvím pořádání kulturních a vzdělávacích akcí) veřejnosti sbírky muzejní povahy jako pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu.

Zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje.

Statutární orgán: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitel

Jedná jménem příspěvkové organizace v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s obecně platnými právními předpisy a v souladu se směrnicemi zakladatele. Listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení funkce a razítko příspěvkové organizace.

Základní charakteristiky:

Právní forma:                                               331                 Příspěvková organizace

Datum vzniku:                                             1. 1. 1991

Stav:                                                               1                      Subjekt činný bez omezení

Činnost evidovaná v RES:                         925200         Provoz a ochrana muzeí a galerií

Informace z obchodního rejstříku:

Datum zápisu do obchodního rejstříku:          16. 4. 2004

Spisová značka:                                                    876 Pr, Městský soud v Praze

Zřizovatel:                                                              Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, IČO: 70891095

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Schéma organizační struktury

ředitelství – sekretariát

úsek restaurování a preventivní konzervace – úsek archeologie a administrativy CES

odborné oddělení /kurátoři, správci depozitářů, knihovna, dokumentace/ – oddělení návštěvnického provozu /produkce, propagace, kulturně – výchovná činnost, průvodci, pokladní, zřízenci v kulturním zařízení/ – ekonomicko provozní oddělení /hlavní účetní – správce rozpočtu, hlavní pokladna, mzdová účetní, úklid, výstavář – technik – údržba – autoprovoz/

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1.  Kontaktní poštovní adresa:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

(platí pro všechna pracoviště Muzea Českého krasu v Berouně, pro pobočku muzea v Žebráku tj. pro Muzeum Žebrák i pro odborné  pracoviště muzea v Hořovicích)

4.2. Adresa úřadovny pro osobní a badatelskou návštěvu:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

(platí pro všechna pracoviště Muzea Českého krasu v Berouně, pro pobočku muzea v Žebráku tj. pro Muzeum Žebrák i pro odborné  pracoviště muzea v Hořovicích)

4.3. Úřední hodiny:    v pracovní dny po telefonické domluvě předem na tel. 604 585 345

4.4. Telefonní čísla: 604 585 345

4.5. Čísla faxu:           -

4.6. Adresa webová: www.muzeum-beroun.cz

4.7. Adresa e-podatelny pro podávání žádostí o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím):       podatelna@muzeum-beroun.cz

4.8. Další elektronické adresy: reditel@muzeum-beroun.cz

ID datové schránky:  g5wk6a9

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo bankovního účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 1935131/0100

6. IČ

Identifikace ekonomického subjektu:

Identifikační číslo (IČO):                          00065293

Obchodní jméno:                                        Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Adresa sídla:                                                Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

Okres:                                                            CZ0212: Beroun

Kraj:                                                               Středočeský

6. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00065293

Povinný subjekt není plátcem DPH.

8. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Zaměření činnosti Muzea Českého krasu, p.o. SK na léta 2012 – 2016

Zefektivnění hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury“ /usnesení Rady Středočeského kraje č. 076-32/2013/RK ze dne 30. 9. 2013; příloha č. 1 k Tisku č. 1810(2013)/

Koncepce rozvoje Muzea Českého krasu, p.o. na období po roce 2014. Zaměření na rozvoj muzejních expozic.

Koncepce rozvoje Muzea Českého krasu, p.o. na období po roce 2014. Zaměření na rozvoj depozitárních prostor.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu