Nabídka muzea v Berouně

 • Zbraně na Berounsku 2

  Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století

  Stálá expozice
  Muzeum Českého krasu má expozici zbraní. V průběhu června 2014 proběhla v berounském muzeu instalace nové expozice, která nahradila Pamětní síň Václava Talicha. Síň realizovaná již na konci 60. let nevyhovovala současným oborovým požadavkům na prezentaci sbírkových předmětů, ať už se jedná o používaný výstavní mobiliář, vizuální...

  rozbalit

 • Sv. Bonifac

  Až do předsíně nebes

  Stálá expozice
  Expozice představuje devět obrazů světců barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor pláten z fondu berounského muzea Vás přivede až do předsíně benediktinského nebe. Vyobrazení světců a významných členů řádu je sice vedeno v tmavších sytých tónech, velmi barvitě však vypráví jejich osudy a nastiňuje spletité cesty....

  rozbalit

 • Zvěř

  Živá příroda Českého krasu

  Expozice „Živá příroda Českého krasu“ je zaměřena zejména na vyšší obratlovce. Vystaveno je zde téměř 70 druhů ptáků a savců reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu. Pozadím hlavní části expozice je panoramatická fotografie údolí Berounky, před kterou jsou vystaveny exponáty zvířat charakteristické pro říční a skalní...

  rozbalit

 • Geologie

  Geologicko-paleontologická expozice Barrandien

  Expozice se nachází v jedné místnosti prvního poschodí domu čp. 88, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem, a je v ní vystaveno celkem 224 kusů exponátů. Návštěvníci jsou seznámeni se základními údaji o Barrandienu. Důležitá je barevná geologická mapa Barrandienu v měřítku 1:200 000 a...

  rozbalit

 • P7110104

  Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu

  Expozice se nachází v prvním poschodí domu čp. 88 na Husově náměstí v Berouně, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem. Vzhledem k prostoru, ve kterém je umístěna, není příliš rozsáhlá. Stručný text seznamuje návštěvníky se základními údaji o Českém krasu. Celkovou atmosféru Českého krasu navozuje...

  rozbalit

 • Engelbrechtovy hodiny v detailu

  Z dějin řemesel města Berouna

  Stálá expozice
  První cechy, organizace, které začaly vznikat, aby uchránily městské řemeslníky před vnější konkurencí, byly na Podbrdsku ustanoveny v Berouně. Nejstarší zmínka o nich pochází ze 14. století. K nejvýznamnějším a nejváženějším cechům patřily cechy potravinářských řemesel. Berounský cech mlynářů měl dlouhou historii, jeho artikule údajně potvrdil císař...

  rozbalit

 • Mísník

  Etnografická expozice

  Stálá expozice
  Etnografická expozice evokuje zařazením jednotlivých sbírkových předmětů uspořádání venkovského interiéru 1. poloviny 19. století. Dle zásady „část za celek“ je zde použit sbírkový materiál, který je nositelem informace a zároveň je vizuálně zajímavý. Skládá se z tzv. svatého koutu jako připomínky duchovní spirituality, dále pak...

  rozbalit