Přístup pro handicapované

Muzeum sídlí v památkově chráněných objektech, plný přístup pro zdravotně postižené či hůře mobilní návštěvníky bohužel není možný. Po předchozím objednán lze zařídit částečný vstup do některých objektů:

Jenštejnský dům

  • prostor bývalého mázhausu, k vidění mobiliář lékárny z poč. 20. stol.
  • spodní výstavní místnost, k vidění vždy aktuální výstava

Geopark Barrandien

  • možná prohlídka většiny expozice, především velkých kusů hornin (pozor, povrch travnatý + kamenná dlažba + cesta z neopracovaných kamenů)

Horní brána

  • objekt zcela nepřístupný pro osoby s omezenou pohyblivostí (úzké točité schody)

Muzeum Hořovicka

  • objekt zcela nepřístupný pro osoby s omezenou pohyblivostí (1. patro bez výtahu)

Městské muzeum v Žebráku

  • objekt zcela nepřístupný pro osoby s omezenou pohyblivostí (1. patro bez výtahu)
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu