Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.muzeum-beroun.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Webové stránky Muzea Českého krasu se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti a tak vyhovovat zásadám Metodickému pokynu k zákonu č. 99/2019Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301549 V2. 1.2 a zásadám Pravidel tvorby přístupného webu WCAG 2.1.

Stav souladu

Web je tvořen podle specifikace XHTML 1.0 Transitional a dle možností použité technologie se snažíme o dodržení syntaktické a sémantické správnosti. Obsah a forma jsou dle možností odděleny pomocí CSS. Design webu neumožňuje responzivitu. Velikost písma není definována v relativních jednotkách.

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených v tomto prohlášení. Níže uvedený obsah není přístupný:

Níže uvedený obsah není přístupný:

Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu „alt“.

Některé obrázky obsahují text, který není strojově zpracovatelný

Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text

Některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu .doc nebo .xls (viz. dále)

Informace prezentované v jiných formátech
Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout LibreOffice a Acrobat Reader.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webové stránky či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu podatelna@muzeum-beroun.cz.

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. září 2020 metodou vlastního posouzení.

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu