Nové číslo časopisu Český kras 49/2023 v prodeji!

Časopis Český kras |

Aktuální číslo odborného časopisu pro regionální výzkum ČESKÝ KRAS (49/2023), který naše muzeum vydává od r. 1976, je již v prodeji!

Obálku zdobí fotografie Nedělní jeskyně (lom Špička, Radotín) autorů M. Majera a J. Moravce (ZO ČSS 1-02 Tetín), jejímuž novému průzkumu a dokumentaci byla v loňském roce věnována řada akcí. Díky přesnějšímu mapování se stala nejdelší jeskyní, jaká kdy byla známa na území Prahy.

S dvouletou periodicitou je ve sborníku zveřejňován přehled doplňků a změn v databázi jeskyní Českého krasu. Dočtete se tak o odborném výzkumu v jeskyních, prolongacích a nových objevech. Do databáze přibylo 19 nových jeskyní a díky objevům a přesnějším měřením se souhrnná evidovaná délka jeskyní Českého krasu zvětšila o 1 059 m na celkových 26 771 m.

Sborník také obsahuje obsáhlou zprávu včetně map z revize 29. českokrasové oblasti (údolí Radotínského potoka) provedenou členy ZO ČSS 1-02 Tetín v letech 2021–2023, během níž byla vypracována nová fotografická a mapová dokumentace a zaevidovány 4 nové jeskyně.

Nové poznatky přináší článek o hydrologii Bubovického potoka, zaujme pojednání o komorových odstřelech na Berounsku, a sborník uzavírá medailonek k 80. narozeninám Jaroslava Hromase a Pavla Noska.


Časopis je dlouhodobě vydáván za finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň a ve spolupráci s pracovníky Geologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci podpory RVO67985831. Děkujeme! Děkujeme také členům redakční rady za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je k zakoupení na pokladně muzea za cenu 80,- Kč(Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun).

Časopis je také možno zaslat poštou (celková cena 200 Kč = časopis (80 Kč) + poštovné + balné) po objednání na podatelna@muzeum-beroun.cz.

Více o obsahu aktuálního ročníku naleznete níže.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu