Přednáškový cyklus Setkávání v muzeu

Přednášky | 2024

Muzeum Českého krasu pořádá v roce 2024 s podporou města Berouna cyklus přednášek s názvem Setkávání muzeu.

Bude zaměřen na historii, politickou geografii, literaturu a ekonomii. K zajištění jednotlivých přednášek jsou i pro letošek přizýváni odborníci z akademických institucí Prahy či dalších univerzitních měst. Dramaturgický dohled i moderování samotného večera zajišťuje historik a politolog prof. Vratislav Doubek, Ph.D., který je odborným garantem projektu.

PROGRAM

8. 2. 2024

Mezi anarchií a Kominternou

Na příběhu básníka, anarchisty a komunisty Stanislava Kostky Neumanna přednáška představí vývoj specifického politického hnutí počátku 20. století, českého anarchismu; hnutí odpůrců autority i politického systému, jehož někteří vůdcové se propracovali v řadách československé politiky až k ministerským křeslům.

Přednášející: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. (FF UK)

11. 4. 2024

Ruská politika v „blízkém zahraničí“

Přednášku pronese geopolitik RNDr. Libor Jelen, PhD., zaměřující se ve své odborné práci na problematiku postsovětského prostoru. Pokusí se v ní naznačit podstatné historické, hospodářské, kulturní a národnostní vazby regionu někdejšího Sovětského svazu a vysvětlit, na čem staví současná ruská propaganda své nároky na jeho správu.

Přednášející: RNDr. Libor Jelen, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (PřF UK)

13. 6. 2024

Franz Kafka, autor z Čech

V roce 2024 uplyne 100 let od úmrtí spisovatele Franze Kafky, světově nejuznávanějšího spisovatele z českých zemí. Připomínky jeho postavy v souvislostech česko-německého nejen kulturního soužití oné doby se ujme významný český historik a popularizátor vědy JUDr. Pavel Kosatík.

Přednášející: JUDr. Pavel Kosatík, český historik, publicista a scénárista

12. 9. 2024

Čas hrdinství a naděje. Domácí odboj za 2. sv. války

Nelehká doba války a teroru rodí vedle ponížených i své hrdiny. Přednáška připomene úskalí, která provázela formování a boj českého protinacistického odboje. Přednáška bude volně věnována výročí úmrtí dvou účastníků odboje na Berounsku, Josefu Košťálkovi a Františku Urbanovi.

Přednášející: PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. (ÚSTR)

14. 11. 2024

Základy moderní české ekonomiky aneb za vším hledej peníze

Významný český historik hospodářských a sociálních dějin prof. Petr Vorel, CSc. se ve své přednášce soustředí na proměny a formování principů moderní české ekonomiky v širším kontextu vývoje 16. a 17. století. Přednáška bude volně upomínat na 500. výročí od úmrtí objevitele Vasco da Gamy a na roli námořních objevů pro změny v evropském hospodářství.

Přednášející: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., (FF UP)

Vždy ve čtvrtek od 18 h

Vstupné 30 Kč/plné, 20 Kč snížené

Rezervace nejsou nutné

Koná se s finanční podporou města Berouna

Změna programu vyhrazena

Místo konání: Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu