Výstava Beroun: Český kras a jeho lidé – komentovaná prohlídka

Výstava Beroun | 2023

AKTUALIZACE: KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTORY VÝSTAVY

Muzeum Českého krasu zve zájemce o poznání regionu na komentovanou prohlídku výstavy Český kras a jeho lidé, která je k vidění v Jenštejnském domě v Berouně.

Ve čtvrtek 12. října 2023 v 17.00 provedou jednotlivými částmi výstavy odborníci, kteří se podíleli na jejím vzniku. Návštěvníci tak uslyší zasvěcený komentář od Mgr. Ireny Benkové, archeoložky a ředitelky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Mgr. Dany Hradilové, historičky Muzea Českého krasu, Mgr. Jakuba Vodičky, Ph.D., geologa muzea a RNDr. Františka Pojera, přírodovědce a vedoucího Správy CHKO Český kras.

Autoři výstavy přiblíží záměr a okolnosti vzniku výstavy, jejíž podtitul je „jak krajina mění lidi a lidé krajinu“ a samozřejmě nezapomenou upozornit na nejzajímavější exponáty. „Velkým lákadlem je jedinečný archeologický nález – penězokazecká dílna z Koněpruských jeskyní, zapůjčená z Národního muzea, která bude vystavená po dlouhé době,“ říká archeoložka Mgr. Benková.

Na výstavě jsme se snažili přiblížit unikátní přírodu a krajinu Českého krasu obhospodařovanou  a ovlivňovanou člověkem již tisíce let. Území bylo vyhlášeno za chráněnou krajinnou oblast již před více než 50 lety v roce 1972. Návštěvníci se dozvědí, které druhy rostlin, živočichů a typů biotopů jsou nejvíce ohroženy, jakou aktivní péči zajišťujeme v chráněném v území a co je potřeba respektovat, aby byl udržen dosavadní typický krajinný ráz,“ doplňuje za CHKO Český kras František Pojer.

V berounském Muzeu Českého krasu je k aktuálně k vidění výstava Český kras a jeho lidé aneb Jak krajina mění lidi a lidé krajinu.

O výstavě

Český kras, geologicky velmi významná oblast, je dnes vnímán hlavně jako místo pro rekreaci, turismus a ochranu přírody. V relativně nedávné minulosti však byl také významným centrem těžby vápence a průmyslové výroby. Vždy byl také zemědělsky využíván a stopy zdejšího osídlení sahají do hlubokého pravěku – všechny tyto činnosti se projevily na dnešním podobě zdejší krajiny. Geologicky unikátní území tvoří základ, který se člověk naučil využívat i chápat.

Hlavním námětem výstavy je historické putování člověka Českým krasem, které je místem pro život, práci, zábavu i poznání. Začít ovšem musíme specifickou geologií, která je pro toto putování a využívání důležitá. Prostřednictvím dochovaných předmětů a textových panelů výstava zachycuje stopy lidského působení v krajině, které souvisí s jeho rozsáhlou činností (hospodářskou, těžební, stavební i volnočasovou). Zachycuje proměnu vztahu ke krajině, jejíž poznání vede ke snaze ochránit a udržet ji pro budoucí generace.

Zajímavosti z výstavy

Uvidíte zde mimo jiné kompletní trampskou či horolezeckou výbavu, řadu unikátních archeologických nálezů (např. Tetínský poklad z 13. století nebo cca 10 000 let starý parohový sekeromlat), dobové suvenýry (modlitební knížky ze Sv. Jana pod Skalou z 18. stol.), velkoformátový model mlýna z nedaleké Kody nebo kamenné výrobky z místního vápence. Dozvíte se zajímavosti o těžbě a dopravě této horniny (úzkorozchodné a lanové dráhy), počátcích turismu (nejstarší značená turistická stezka) a hospodářského využití regionu. Zjistíte, proč je nenápadná lokalita Klonk u Suchomast považována geology po celém světe za naprostý unikát. Část výstavy se věnuje cenným biotopům včetně jeskyní a jejích obyvatel, chráněným rostlinným i živočišným druhům, rozlišování kategorií chráněných území a pochopení výrazu „krajinný ráz“. Výstava je doplněna mechanickými i elektronickými interaktivními prvky (dotykové obrazovky).

Muzeum Českého krasu

Husovo nám. 87

Beroun

Otevírací doba

út – so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
ne a svátky 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

Vstupné

80 Kč/plné,  55 Kč/snížené, 160 Kč/rodinné
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu