Kontakty

Žádosti o poskytnutí informace (podle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) se písemně podávají a přijímají výhradně na těchto adresách: Muzeum Českého krasu, p.o., k rukám ředitele, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun nebo elektronicky prostřednictvím adresy podatelny: podatelna@muzeum-beroun.cz

Upozorňujeme, že e-mailové adresy jednotlivých pracovníků nejsou oficiální adresou podání!

Ústředna Muzea Českého krasu, p.o. (recepce, prodej vstupenek, průvodci) tel. 311 624 101 (601 374 246) po – so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00               ne a svátky 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
Ředitelství
ředitelka MČK RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. tel. kancelář: 601 374 204, 311 624 174
tel. služební: 604 585 345
e-mail: reditel@muzeum-beroun.cz
pracovnice sekretariátu Lada Nestoridou tel. kancelář: 601 374 206
tel. služební: 720 243 535
e-mail: muzeum@muzeum-beroun.cz
Ekonomicko-provozní oddělení a návštěvnický provoz
účetní, vedoucí EPO Agata Pilmajerová tel. kancelář: 601 374 245
e-mail: ucetni@muzeum-beroun.cz
mzdová účetní Marie Marešová tel. kancelář: 601 374 245
e-mail: mzdy@muzeum-beroun.cz
úklid Jana Bradáčová tel. ústředna 311 624 101
výstavář, řidič, požární preventista, provozní záležitosti tel. služební:
vedoucí oddělení návštěvnického provozu vč. produkce, propagace a kulturně výchovné činnosti Mgr. Petra Zeidlerová tel. služební:

e-mail:

601 374 208

produkce@muzeum-beroun.cz

propagace@muzeum-beroun.cz

Odborné oddělení
vedoucí odborného oddělení, vedoucí pobočky v Žebráku a pracoviště v Hořovicích, kurátor sbírkových předmětů (geolog) RNDr. Petra Přidalová tel. služební: 601 374 244
e-mail: petra.pridalova@muzeum-beroun.cz
kurátor sbírkových předmětů, geolog – paleontolog Mgr. Štěpán Rak tel. kancelář: 601 374 242
e-mail: geolog1@muzeum-beroun.cz
archeolog Mgr. Irena Benková tel. kancelář: 601 374 203
tel. služební: 606 930 657
e-mail: irena.benkova@muzeum-beroun.cz
etnograf, kurátor sbírkových předmětů (výtvarné umění) Mgr. Michaela Vávrová tel. kancelář:

e-mail:

601 374 203

etnograf@muzeum-beroun.cz

kurátor sbírkových předmětů (historik, knihovník) Mgr. Dana Hradilová tel. kancelář:

e-mail:

601 374 209

knihovna@muzeum-beroun.cz

e-mail: historik2@muzeum-beroun.cz
kurátor sbírkových předmětů (historik) PhDr. Zdeněk Polanský tel. kancelář:

e-mail:

777 611 294

historik@muzeum-beroun.cz

dokumentátor, správce depozitáře Ivana Macháčková tel. kancelář: 601 374 202
e-mail: ivana.machackova@muzeum-beroun.cz
dokumentátor Jana Borecká tel. kancelář: 601 374 203
e-mail: dokumentator@muzeum-beroun.cz
dokumentátor Jiřina Zelenková tel. kancelář: 601 374 207
e-mail: dokumentator2@muzeum-beroun.cz
Restaurování a preventivní konzervace
restaurátor a preventivní konzervátor Dušan Švrček, DiS. tel. kancelář: 601 374 243
e-mail: konzervace@muzeum-beroun.cz
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu