Kontakty

Žádosti o poskytnutí informace (podle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) se písemně podávají a přijímají výhradně na těchto adresách: Muzeum Českého krasu, p.o., k rukám ředitele, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun nebo elektronicky prostřednictvím adresy podatelny: podatelna@muzeum-beroun.cz

Upozorňujeme, že e-mailové adresy jednotlivých pracovníků nejsou oficiální adresou podání!


Pokladna, ústředna Muzea Českého krasu, p.o. (recepce, prodej vstupenek, průvodci) tel. 601 374 246 po – so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00               ne a svátky 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

Ředitelství

ředitelka MČK RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. telefon: 604 585 345
e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz
zástupkyně ředitelky, ekonomka, PR Ing. Lucie Holková tel. služební: 725 956 525
e-mail: ekonom@muzeum-beroun.cz
sekretariát tel. služební: 720 243 535
e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz

Ekonomicko-provozní oddělení a návštěvnický provoz

mzdová účetní Marie Marešová e-mail: mzdy@muzeum-beroun.cz
výstavář, řidič, požární preventista, provozní záležitosti Vladimír Zach tel. služební: 721 534 094
produkce a kulturně výchovné činnosti

propagace

e-mail, tel. služební:

e-mail, tel. služební:

produkce@muzeum-beroun.cz, 601 374 205
propagace@muzeum-beroun.cz, 601 374 208
edukátor, lektor a průvodce (geolog) Mgr. Pavel Bokr e-mail: geopark@muzeum-beroun.cz

Odborné oddělení

kurátor sbírkových předmětů (geolog) RNDr. Petra Přidalová tel. služební: 601 374 244
e-mail: petra.pridalova@muzeum-beroun.cz
vedoucí pobočky Muzeum Hořovicka a Městské muzeum v Žebráku RNDr. Anna Brotánková tel. služební 601 374 251
e-mail horovice@muzeum-beroun.cz
kurátor a edukátor (geolog) Mgr. Jakub Vodička, Ph.D. tel. služební 725 937 780
e-mail geolog1@muzeum-beroun.cz
archeolog Mgr. Irena Benková tel. kancelář: 601 374 203
tel. služební: 606 930 657
e-mail: irena.benkova@muzeum-beroun.cz

kurátor sbírkových předmětů (historik, knihovník) Mgr. Dana Hradilová tel. kancelář:

e-mail:

601 374 209

knihovna@muzeum-beroun.cz

e-mail: historik2@muzeum-beroun.cz

kurátor Mgr. Jana Marečková tel. služební: 601 374 207
e-mail: historik@muzeum-beroun.cz
dokumentátor, správce depozitáře Ivana Macháčková 601 374 202
e-mail: ivana.machackova@muzeum-beroun.cz
dokumentátor Jana Borecká tel. kancelář: 601 374 203
e-mail: dokumentator@muzeum-beroun.cz
dokumentátor Jiřina Zelenková e-mail: 601 374 206

dokumentator2@muzeum-beroun.cz

Restaurování a preventivní konzervace

restaurátor a preventivní konzervátor Dušan Švrček, DiS. tel. služební: 601 374 243
e-mail: konzervace@muzeum-beroun.cz
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu