Archiv přednášek

 • přednáška_Mezi anarchií a Kominternou

  Mezi anarchií a Kominternou

  Přednáškový cyklus
  Muzeum Českého krasu zve na přednášku na téma Mezi anarchií a Kominternou. PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. (FF UK) představí na příběhu básníka, anarchisty a komunisty S. K. Neumanna vývoj českého anarchismu. V tomto specifickém politickém hnutí počátku 20. století působili odpůrci autority i politického systému...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_2023_Katedrala_sv_Vita

  Katedrála sv. Víta: Kameny i osudy lidí

  Přednáška
  Přednáška o architektuře a umělecké výzdobě, o nejranějších dějinách největšího českého svatostánku, o osobnostech, které v místě působily, i o hudbě a liturgii, které v průběhu více než tisícovky let rozeznívají chrámové zdi. Přednášející: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (FF UK) a Mgr. Jana Maříková...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_2023_Indie_znama_i_neznama

  Indie známá i neznámá

  Přednáška
  Přednáška doc. Mgr. Martina Fárka, Ph.D. (FP TUL) zaměřená na proměny moderní Indie s ohledem na výsledky aktuálních výzkumů komparativního studia kultur a náboženství. Akce z cyklu Setkávání v muzeu se koná s podporou města Berouna. 14. září 2023 18 hod. Vstupné 30 Kč/plné, 20 Kč/snížené. Husovo nám....

  rozbalit

 • Lucemburkove

  Stopy Lucemburků na Hořovicku

  Přednáška - Hořovice
  Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu a Hrad Valdek, z.s. zvou zájemce o dějiny středověku na přednášku o významných představitelích rodu Lucembuků a jejich působení v regionu. Přednášet bude jedna z největších odbornic na dané téma prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., dr. h. c. z...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_2023_Pomniky

  Pomníky a jejich legitimita v proměnách času

  Přednáška
  Pomníky a jejich legitimita v proměnách času Přednáška doc. PhDr. Zdeňka Hojdy, CSc. (FF UK) nabídne zamyšlení se nad pomníkovými kauzami posledních třiceti let – čím jsou pro nás pomníky? Jaký je jejich význam v 21. století? Nedávné události u nás i ve světě naznačují,...

  rozbalit

 • foto_Berounsko_pod_palbou_hloubkaru

  Přednáška: Berounsko pod palbou hloubkařů

  Přednáška
  Zveme zájemce o vojenskou historii na zajímavou přednášku do Muzea Českého krasu. V závěru druhé světové války útočila také na Berounsku americká stíhací letadla, označovaná jako hloubkaři. Jejich cílem byla především železniční a silniční doprava. Tuto fázi letecké války přiblíží PhDr. Filip Vojtášek, badatel v oblasti...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_2022_Ukrajina

  Přednáška: Ukrajina – svébytná státnost a národnost (také on-line)

  Přednáška - cyklus Setkávání v muzeu
  Zveme vás na letošní první přednášku z přednáškového cyklu Setkávání v muzeu. 9. února 2023 Ukrajina – svébytná státnost a národnost Tradici ukrajinské státnosti můžeme počítat na roky, desetiletí, či staletí, podle toho, jak vnímáme historický vývoj a kontinuitu tohoto státu. Přednáška odpoví na otázky...

  rozbalit

 • prednaska_Beroun_foto_ilustracni

  Přednáškový cyklus Setkávání v muzeu

  Přednášky
  Muzeum Českého krasu pořádá v roce 2023 s podporou města Berouna cyklus přednášek s názvem Setkávání muzeu. Bude zaměřen na humanitní vědy, tematický záběr sahá od historie a politologie přes umění, náboženství až k architektuře. K zajištění jednotlivých přednášek jsou i pro letošek přizýváni odborníci...

  rozbalit

 • moda (1)

  přednáška Hořovice: Proměny středověké módy

  Přednáška Hořovice
  Muzeum Hořovicka, pobočka MČK, vás zve na přednášku Mgr. Veroniky Pilné Ph.D. z plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, která přiblíží způsob odívání jednotlivých společenských vrstev středověké společnosti. Seznámíte se s barvami, látkami i střihy, uvidíte rovněž ukázky dobových  oděvů. Len, vlna, hedvábí, materiály pro výrobu oděvů měšťanů...

  rozbalit

 • obrazek_Barrande

  přednáška Beroun: Joachim Barrande – výhybky na životní dráze

  Přednáška
  V souvislosti s aktuální výstavou Cesty české vědy a s 50. výročím CHKO Český kras se v Muzeu Českého krasu 13. října 2022 uskuteční přednáška Joachim Barrande – výhybky na životní dráze. Anotace: Když v roce 1832 přišel Barrande do Čech, netušil, že se zde usadí...

  rozbalit

 • V. Lozek

  přednáška Beroun: Český kras v dějinách vědy, chvála šneků a vzpomínka na Vojena Ložka (1925–2020)

  Přednáška
  V souvislosti s konáním výstavy Cesty české vědy a s letošním 50. výročím CHKO Český kras vás zveme na přednášku Český kras v dějinách vědy, chvála šneků a vzpomínka na Vojena Ložka (1925–2020). Ing. Michaela Zemková a doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulta...

  rozbalit

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  přednáška Žebrák: Z dějin žebráckého ochotnického divadla

  Přednáška Františka Lorence k 210. výročí založení souboru
  Srdečně zveme do naší pobočky v Žebráku, kde  bude František Lorenc vyprávět o zajímavé historii žebráckých ochotníků. Zdejší divadelního ochotnický soubor, který je činný dodnes, letos slaví 210 let od svého založení. Přednáška proběhne v prostorách muzejní expozice, kde můžete rovněž vidět vystavené album s fotografiemi členů žebráckého...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_2022_Bozi_soudy

  přednáška Boží soudy ve středověku

  přednáškový cyklus Setkávání v muzeu
  Muzeum Českého krasu vás zve na přednášku z cyklu Setkávání v muzeu na téma: Boží soudy ve středověku Právní historik Jiří Šouša přiblíží specifické okolnosti tzv. ordálů, božích soudů. Ty byly krajním prostředkem při rozhodovní soudních sporů, když jiné důkazy chyběly nebo selhaly. O vině...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_Ceska_otazka_web

  přednáška Česká otázka z pohledu současné filosofie

  Přednáškový cyklus
  Muzeum Českého krasu vás zve na přednášku z cyklu Setkávání v muzeu na téma: Česká otázka z pohledu současné filosofie Vystoupí jeden z nejvýraznějších českých filosofů posledních desetiletí, autor řady publikací k soudobé evropské, především francouzské filosofii. Přednáška bude věnována aktuálním otázkám vývoje české společnosti...

  rozbalit

 • plakat_prednaska_Martinic

  Jiří Adam z Martinic a jeho choť

  Přednáška Hořovice
  V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií se 18. května 2022 uskuteční v Muzeu Hořovicka přednáška o Jiřím Adamovi z Martinic. Historik Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum Slaný) představí nevšední život tohoto šlechtice, který vlastnil hořovické panství ve 2. třetině 17. století. Zajímavý příběh částečně na pomezí skandálu se...

  rozbalit

 • foto ilustrační Padevět

  Jiří Padevět bude přednášet o roce 1945

  Přednáška
  Do Berouna zavítá jeden ze současných nejvýraznějších autorů literatury faktu. Jiří Padevět, držitel ceny Magnesia Litera v kategoriích Kniha roku a Literatura faktu a ředitel nakladatelství Academia, vystoupí s přednáškou na téma „Rok 1945: od okupace k míru“. Přiblíží zvláštní atmosféru v české společnosti na sklonku druhé světové...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_2022_voda_2

  Přednáška „Jak získat vodu, kde není?“ – náhradní termín a odkaz na online

  PŘESUN NA BŘEZEN
  Přednáška na téma „Jak získat vodu, kde není?,“ která se v únoru kvůli nemoci neuskutečnila, proběhne v Muzeu Českého krasu 10. března 2022. Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. v ní představí projekt S.A.W.E.R na získávání vody ze vzduchu, který je momentálně prezentován v českém pavilonu na...

  rozbalit

 • POZOR! PRESUN - plakat Husitske valecnictvi

  přednáška Husitské válečnictví – přesun do sálu ČP Wagnerovo nám.

  POZOR! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ
  Vážení zájemci o přednášku prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. na téma Husitské válečnictví – Jan Žižka, dovolujeme si vás upozornit, že z kapacitních důvodů došlo ke změně místa konání akce. Přednáška se nově uskuteční v sále České pojišťovny, Wagnerovo náměstí 1541, Beroun namísto původně plánovaného...

  rozbalit

 • foto ilustracni prednaska cesi ve svete

  Po stopách Čechů ve světe

  Přednáška
  Zveme vás na přednášku, která představí působení málo známých českých exulantů a emigrantů v zahraničí. Víte, kdo po čtyři desetiletí držel rekord nejdéle sloužícího člena amerického Kongresu? Kdo založil operu na Novém Zélandu? Kdo byl hlavním vojenským poradcem a přítelem etiopského císaře? Kdo v Peru...

  rozbalit

 • prednaskovy_cyklus_2021_souhrnny

  Přednáškový cyklus „Setkávání v muzeu“

  Přednášky
  Stejně jako v předchozích letech pro vás muzeum i letos připravilo sérii přednášek se širokým spektrem témat – od starověké Mezopotámie přes české světce až po husitské válečnictví či dějiny železniční dopravy v Čechách. Cyklus přednášek je organizovaný s finanční podporou města Berouna, koná se...

  rozbalit