přednáška Hořovice: Proměny středověké módy

Přednáška Hořovice | 1. listopadu 2022, 17 hod.

Muzeum Hořovicka, pobočka MČK, vás zve na přednášku Mgr. Veroniky Pilné Ph.D. z plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, která přiblíží způsob odívání jednotlivých společenských vrstev středověké společnosti. Seznámíte se s barvami, látkami i střihy, uvidíte rovněž ukázky dobových  oděvů.

Len, vlna, hedvábí, materiály pro výrobu oděvů měšťanů i šlechty. Obyvatele Českého království ovlivňovala móda francouzského královského dvora, která dominovala za vlády Karla IV. Pokrývky hlavy i rafinované střihy přicházely z regionu Burgundského vévodství a inspirací byly i sousední země Bavorsko, Sasko či italské městské státy. Víte co je surkot a tašvice? Jaké zdobení a dekorace lidé používali, které z módních doplňků se těšily největší oblibě a jakým způsobem oděv vyjadřoval status svého majitele?

Mgr. Veronika Pilná se dlouhodobě zabývá historií módy, je spoluautorkou publikací i odborných článků, podle historických obrazů a dochovaných pramenů vytváří repliky dobových pánských i dámských oděvů.

Fotografie z její tvorby a bližší informace naleznete na stránkách www.historickeodevy.cz

Vstupné je 20,- Kč.

1. listopadu 2022

17 hod.

Muzeum Hořovicka

Vrbnovská 27

Hořovice
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu