Kalendář akcí

Plán výstav, přednášek a dalších akcí do konce roku

Dlouhodobé akce

 • výstava Beroun: Jídlo deseti staletí aneb Vánoce na talíři
  Termín: 25. 11. 2021 - 10. 2. 2022

  Víte, co jedli naši předkové? Budete překvapeni!Výstava přibližuje zajímavosti týkající se stravování lidí od středověku dosoučasnosti. 

 • Krajinou krasu - Český kras očima umělců a dětí
  Termín: 24. 2. 2022 - 8. 5. 2022

  Vystava obrazů u příležitosti letošního 50. výročí založeni CHKO Český kras. Obrazy ze sbírek našeho muzea budou doplněny obrazy zapůjčenými z různých galerií, obrazy současných umělců a také žáků berounské ZUŠ Václava Talicha.

 • výstava Česká cena za architekturu
  Termín: 7. 4. 2022 - 29. 5. 2022

  Panelová výstava představuje zajímavé architektonické počiny posledních let

 • výstava Český kras a jeho lidé
  Termín: 26. 5. 2022 - 31. 12. 2022

  Výstava u příležitosti 50 let od založení CHKO Český kras. Historie a příroda unikátního regionu.

Krátkodobé akce

  Únor

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 5. 2. - 6. 2. 2022

   Akce - vstup na výstavy a do expozic v Jenštejnském domě (Husovo nám. 87, Beroun) je za 5 Kč

  • přednáška Jak získat vodu, kde není?
   Termín: 10. 2. 2022 18:00

   První letošní přednáška z cyklu Setkávání v muzeu.

   Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. se jakovýzkumný pracovník ČVUT zabývá výzkumem pokročilých systémů obnovitelnýchzdrojů energie. Ve své přednášce se ale soustředí na jiný probíhající výzkum - přiblížívýsledky aktuálních projektů sledujících možnosti zajištění zdrojů pitné vodyv extremně suchých oblastech afrických pouští a polopouští.

  Březen

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 5. 3. - 6. 3. 2022

   Akce - vstup na výstavy a do expozic v Jenštejnském domě (Husovo nám. 87, Beroun) je za 5 Kč

  Duben

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 kč
   Termín: 2. 4. - 3. 4. 2022

   Platí pro všechny pobočky MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka.

  • přednáška Rok 1945 - od okupace k míru
   Termín: 14. 4. 2022 18:00

   Druhá letošní přednáška z cyklu Setkávání v muzeu. Jiří Padevět, ředitel vydavatelstvíAcademia, je velice činným a plodným autorem na poli literatury faktu. Jeho hlavní práce se soustřeďují na období druhé svatové války. Ve svépřednášce přiblíží zvláštní atmosféru společnosti na sklonku války,kdy vyčerpání a tíseň střídala bezbřehá euforie. 

  • komentovaná vycházka Krok za krokem Berounem - děti
   Termín: 15. 4. 2022 9:30

   Speciální prohlídka města pro děti (pohádky, pověsti, strašidla, zajímavosti) u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel

  • komentovaná vycházka Krok za krokem Berounem - dospělí
   Termín: 15. 4. 2022 14:00

   Komentovaná procházka centrem Berouna u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Poznejte historii, pověsti, památky, příběhy a osobnosti města

  Květen

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 7. 5. - 8. 5. 2022

   Platí pro všechny pobočky MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka.

  • Hrnčířské trhy - EHD - program v geoparku
   Termín: 7. 5. - 8. 5. 2022
  • Muzejní noc - Žebrák
   Termín: 27. 5. 2022 18:00

   Muzejní noc v Městském muzeu v Žebráku na téma domácí umění (v souvislosti s probíhající výstavou)

  Červen

  • Muzejní noc - Beroun
   Termín: 3. 6. 2022 18:00

   Muzejní noc na téma Český kras u příležitosti 50. výročí založení CHKO Český kras

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 4. 6. - 5. 6. 2022

   Platí pro všechny pobočky MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka.

  • přednáška Česká otázka z pohledu současné filosofie
   Termín: 9. 6. 2022 18:00

   Přednášejícím bude Prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., jeden z nejvýraznějších českých filosofůposledních desetiletí, autor řady publikací k soudobé evropské, především francouzské filosofii. Přednáška bude věnována aktuálním otázkám vývoje české společnostiz pohledu současného filosofického vnímání. Akce se koná v rámci cyklu Setkávání v muzeu, který je finančně podporován městem Beroun.

  • Muzejní noc - Hořovice
   Termín: 10. 6. 2022 18:00

   Muzejní noc v Muzeu Hořovicka na téma "hravý středověk" (v souvislosti a aktuální výstavou)

  • Hrnčířské trhy - EHD - program v geoparku
   Termín: 11. 6. - 12. 6. 2022

  Červenec

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 3. 7. 2022

   Platí pro všechny pobočky MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka.

  Srpen

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 6. 8. - 7. 8. 2022

   Platí pro všechny pobočky MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka.

  Září

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 3. 9. - 4. 9. 2022

   Platí pro všechny pobočky MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka.

  • přednáška Boží soudy ve středověku
   Termín: 8. 9. 2022 18:00

   Právní historik Doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. přiblíží vybrané aspektybožích soudů z právně-historické perspektivy.

   Přednáška bude zaměřena na specifické okolnosti ordálů, božích soudů, které byly krajnímprostředkem při rozhodovní soudních sporů, když jiné důkazy chyběly neboselhaly. O vině či nevině při nich rozhodovala zkouška, u níž se předpokládalzásah vyšší moci.Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávánív muzeu, který je finančně podpořen městem Beroun.

  Říjen

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 1. 10. - 2. 10. 2022

   Platí pro všechny pobočky MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka)

  Listopad

  • 1. víkend v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 5. 11. - 6. 11. 2022

   Akce - vstup na výstavy a do expozic v Jenštejnském domě (Husovo nám. 87, Beroun) jen za 5 Kč

  • přednáška J. S. Machar, básník a modernista
   Termín: 10. 11. 2022 18:00

   Literární historičkaMgr. Lucie Merhautová, Ph.D. působí na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Ve své práci se soustřeďuje naliterární vývoj období před první světovou válkou. Její přednáška přiblížíosudy a dílo nejčtenějšího autora přelomu 19. a 20. století, fascinujícíosobnosti kulturního dění své generace, kritika, společenského buřiče, básníkaa novináře Josefa Svatopluka Machara. 
    
   Akce se koná v rámci cyklu Setkávání v muzeu, který je finačně podporován městem Berounem. 

  Prosinec

  • 1. víknd v měsíci - vstup za 5 Kč
   Termín: 3. 12. - 4. 12. 2022

   Akce - vstup na výstavy a do expozic v Jenštejnském domě (Husovo nám. 87, Beroun) je za 5 Kč

  | Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu