Kalendář akcí

$thumbnails = get_posts('numberposts=41','category=3');
foreach ($thumbnails as $thumbnail) {
if ( has_post_thumbnail($thumbnail->ID)) {
echo ‘ Change Timezone Add to google calendarRefresh calendars
Agenda Calendar
Datum a časVýstavy, přednášky, besedyMísto konání
Prosinec, 2016
Zahájení 4. 12.
v 14:00.
Mikuláš v muzeu - v pekle trošku postrašíme, v nebi zase pochválíme

V Muzeu Českého krasu jsme pro vás připravili ve spolupráci s DDM Beroun program pro malé i velké návštěvníky z míst blízkých i vzdálených. Na všechny tady čekají rozverní čertíci v pekle, ale i Mikuláš a anděl v nebi. Je možné přinést i svojí nadílku a seznam hříchů malých ratolestí.
Na akci je nutné se objednat na tel. čísle: 774 950 671 (kontaktní osoba Šárka Jelínková). Vstupné 100,- Kč za dítě, doprovod 1,- Kč.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun, Česká republika
 
Zahájení 7. 12.
v 9:00.
Vánoční tvořivé dílny v muzeu

Ukázku tvorby vizovického pečiva předvede držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby paní Miluše Šímová. Pod jejím odborným dohledem si děti vyzkouší vyrobit vlastní dílka (figurky k betlému) ze slaného těsta. Připravena je také ukázka výroby vánočních ozdob a pečení perníčků, které si děti vykrájí, upečou a ozdobí. Na akci je nutné se objednat u Mgr. Petry Zeidlerové.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun, Česká republika
 
Zahájení 8. 12.
v 18:00.
Přednáška: Svátky konzumu, Vánoce v Československu v 50. – 80. letech 20. století

Zveme Vás na přednášku doc. PhDr. Martina Franze, PhD. z Masarykova ústavu a archivu
Akademie věd ČR. Přestože někteří komunističtí radikálové v meziválečné éře zavrhovali
vánoční svátky jako buržoazní a jejich slavení nemělo přímou obdobu v Sovětském svazu,
Vánoce i v období 1948-1989 zůstaly patrně nejslavenějším svátkem u nás. Vládnoucí moc
se ale snažila odstranit jakékoliv stopy náboženského nádechu této události a zejména na
počátku padesátých let se snažila nahradit Ježíška Dědou Mrázem. Tento pokus sice
neuspěl, ale přesto se podařilo prohloubit sekulární ráz Vánoc a zdůraznit jejich pojetí jako
svátků konzumu a hojnosti.
Přednáška z cyklu, který zaštítil doc. Vratislav Doubek, PhD.
Vstupné plné 40,- Kč, snížené 20,- Kč. Součástí vstupného je i prohlídka vánoční výstavy.
 
 
Zahájení 14. 12.
v 9:00.
Vánoční tvořivé dílny v muzeu

Ukázku tvorby vizovického pečiva předvede držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby paní Miluše Šímová. Pod jejím odborným dohledem si děti vyzkouší vyrobit vlastní dílka (figurky k betlému) ze slaného těsta. Připravena je také ukázka výroby vánočních ozdob a pečení perníčků, které si děti vykrájí, upečou a ozdobí. Na akci je nutné se objednat u Mgr. Petry Zeidlerové.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun, Česká republika
 
Events plugin by anmari | Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu