Animační programy

Aktivizační programy zpřístupňují dětem informace z expozic srozumitelnější formou. Uplatňujeme prvky muzejní animace [1], dramatiky, artefiletiky a arteterapie. V některých programech pracují děti i s hudbou a poezií. Muzejní animace je aktivitou, kde se školáci setkají nejen s uměním, ale i s obyčejnými předměty, které jsou „svědky“ historie. Prožitek v muzeu získaný takto aktivně, zábavně a tvořivě je mnohem hlubším než pouhou individuálně nahodilou dětskou zkušeností.

„Bylo to opravdu UČENÍ HROU!!! Formou zábavy se během několika dnů naučili tolik, kolik by jsme jim jako rodiče, popř. škola klasickou formou výuky vtloukali do hlavy dost obtížně. Myslím si, že po absolvování takového programu jste získali další človíčky, kteří si našli cestu nejen k umění!“

(z ohlasů na webu muzea)


Muzeum nabízí školám tři varianty doprovodných programů pro školy. Tedy doprovodné programy základní, animační a doprovodné programy s „řetězovým prováděním“, které připravují vybraní žáci a studenti s muzejními pracovníky.

Základní doprovodný program je součástí každé připravované výstavy. Podle charakteru a typu zaměření to jsou různé průvodce výstavou, skládačky, drobné testy, pracovní listy a jiné menší výtvarné aktivity. Programy jsou uzpůsobeny tak, že je využívají hlavně rodiče s dětmi, sourozenci, ale i pedagogové se svými žáky, kteří se nechtějí objednávat na jiný program.

V programech animačních přibližujeme dětem stálé expozice, sezónní výstavy a dalším zajímavá regionální témata. Při tvorbě scénářů programů se opíráme o odbornou literaturu a další aktuální zajímavé publikace, v neposlední řadě také o Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a gymnázia. Rozlišujeme jednotlivé stupně školy, podle kterých je každý program zvláště uzpůsoben.

„Moc děkujeme za úžasný program,který jste připravili pro děti. Mohly se tak seznámit s různými výtvarnými směry a to tak poutavou formou,že jim zůstanou nabyté vědomosti déle v hlavinkách než učit se slovo od slova nazpaměť.Je pravda,že Jiřík byl jen jeden den a popravdě řečeno jsme šli na „zkoušku“.Ale Simonka byla programem naprosto nadšená.Líbilo se jí úplně všechno !!!!Díky moc a přeju spoustu dalších prima nápadů.Určitě se zase na nějakém programu potkáme.“
Jiřík, Simonka a Marie

„Animací“ se nemusí žádný pedagog nebo muzejník obávat a lze je uplatnit jako vhodnou formu k rozšíření výuky, nejen o zážitky, ale i praktickou zkušenost s předmětným světem.

Nabídka berounského muzea

Ohlasy na muzejní programy

Účastníci programů nám mohou zanechat zpětnou vazbu ve veřejné diskuzi na edukačním portále Mezi zábavou a poučením.[1] Programy pro skupinu žáků či studentů v prostorách muzea v souvislosti s konkrétní výstavou. V setkávání mladých lidí s historií jsou uplatňovány oboustranně vstřícnější metody a formy, inspirované zejména přístupy konstruktivní a zážitkové pedagogiky. Animace mají za cíl v prvé řadě neodrazovat od tohoto setkávání, a také naučit mladé lidi umět z tohoto setkávání vytěžit maximum.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu