Geopark Barrandien

Stálá expozice | Otevírací doba / Opening Hours

Geopark Barrandien, Husovo nám. 87 (vstup ze Slapské ulice), Beroun

Využijte možnosti posedět v příjemném prostředí geoparku.

Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnostně otevřen „Geopark Barrandien“. Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním dvoře o rozloze 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky.

Úvodní panel přehledně podává základní informace o regionální geologické jednotce Barrandien, zejména o jejím časovém a prostorovém rozšíření. Seznamuje také s realizátory celého projektu.

Jádrem expozice jsou vystavené barrandienské horniny. V geoparku je instalováno 23 hornin, z toho 11 hornin má hmotnost několik tun a bylo je třeba transportovat pomocí těžké techniky. Horniny jsou rozděleny podle stáří do pěti základních skupin – svrchní proterozoikum, kambrium, ordovik, silur a devon. U každé skupiny je umístěn panel se základními informacemi o vystavených horninách – název, stáří, lokalita, podrobný popis složení a vzniku, fotografie místa odběru. U některých hornin je též mikrofoto výbrusu s popisem. Výhodou expozice je, že zde chybějí obligátní muzejní cedulky typu „nedotýkejte se“. Naopak, návštěvník si může kameny osahat dle libosti. Geopark dokonce s oblibou navštěvují i nevidomí a slabozrací.

Geopark Barrandien - expozice pod širým nebem

Chloubou geoparku, kterou však ocení spíše odborníci je unikátní profil pražskou pánví Barrandienu, tedy úplný vrstevní sled od spodního ordoviku až po střední devon. Celkem je zde vystaveno 32 kusů hornin zformátovaných do destiček o rozměrech asi 15×20 cm. Profil je doplněn informačním panelem se stratigrafickými tabulkami v barevném provedení a charakteristikou jednotlivých útvarů.

Pro zpestření je v geoparku vystaven dopravní vozík kolejové přepravy a lanovková korba s autentickým horninovým materiálem.

Návštěvníky oblíbené je tzv. „kameniště“, kde jsou malé úlomky hornin z různých lokalit, často obsahující zkameněliny. Návštěvníci si mohou tyto kameny důkladně prohlédnout a pokud se jim některý vzorek zalíbí, odnesou si ho domů na památku. Kameniště je pravidelně doplňováno vzorky z opuštěných i činných lomů.

Při odchodu z geoparku si návštěvníci ověří své čerstvě nabyté vědomosti prostřednictvím oblíbené disciplíny – „poznáváme typické horniny Barrandienu“. Je zde vystaveno 12 druhů typických barrandienských hornin se schovanými názvy. Pokud si není návštěvník s určením horniny jistý, stačí zdvihnout posuvná dvířka pod kterými jsou správné názvy.

Pokud návštěvníka nadchne prohlídka geoparku natolik, že se bude chtít ještě podrobněji seznámit s oblastí Barrandienu, je pro něj v interiéru muzea připravena „Geologicko – paleontologická expozice Barrandien“. Jsou zde vystaveny zejména typické barrandienské zkameněliny. Kromě toho expozice informuje o pokryvných útvarech Barrandienu. Tak se obě expozice o Barrandienu, v interiéru i v exteriéru muzea vzájemně doplňují.

O realizaci Geoparku Barrandien se začalo vážně uvažovat již v roce 1999, kdy Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo tzv. „Projekt Milénium“. Do tohoto projektu berounské muzeum přihlásilo Geopark Barrandien. Tím se věci daly do pohybu. Dostatečné finanční prostředky se podařilo získat od Ministerstva financí ČR v roce 2002. V srpnu 2002 však přišla katastrofální povodeň, která zaplavila muzeum do výšky 1,86 metru, způsobila nedozírné škody a samozřejmě pozdržela termín otevření geoparku.

Vše se nakonec v dobré obrátilo a geopark byl v květnu 2003 otevřen pro veřejnost. Vchod do expozice je ze Slapské ulice, která ústí na Husovo náměstí v Berouně hned vedle muzea. Geopark slouží také jako oáza klidu a odpočinku v centru města. Kromě kamenů je zde také dostatek zeleně – stromy, řada druhů květin, keřů, trávníky atd. Velmi příjemně působí jezírko s vodou tekoucí po malé kaskádě. Nechybějí samozřejmě ani lavičky. V geoparku je pro návštěvníky k dispozici průvodce, který je ochotně v případě zájmu expozicí provede. Pro zahraniční návštěvníky je připravena anglická verze libreta.

O zeleň v geoparku se starají naši průvodci a Technické služby Beroun

Geopark Barrandian
Barrandian Geopark is an exhibition of the typical Barrandian rocks located in tbe yard of the Museum of the Czech Karst. The main message of the exhibition is familiarization of even total laymen with the geological structure.


| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu