přednáška Boží soudy ve středověku

přednáškový cyklus Setkávání v muzeu | 8. září 2022, 18 hod.

Muzeum Českého krasu vás zve na přednášku z cyklu Setkávání v muzeu na téma:

Boží soudy ve středověku
Právní historik Jiří Šouša přiblíží specifické okolnosti tzv. ordálů, božích soudů. Ty byly krajním prostředkem při rozhodovní soudních sporů, když jiné důkazy chyběly nebo selhaly. O vině či nevině při nich rozhodovala zkouška, u níž se předpokládal zásah vyšší moci

Přednášející: doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)Přednášku moderuje prof. Doubek (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).

8. 9. 2022, od 18 h


Vstupné 20 Kč/plné
Husovo nám. 87
Beroun
Akce se koná s finanční podporou města Berouna.
Změna programu vyhrazena.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu