přednáška Česká otázka z pohledu současné filosofie

Přednáškový cyklus | 9. června 2022, 18 hod.

Muzeum Českého krasu vás zve na přednášku z cyklu Setkávání v muzeu na téma:

Česká otázka z pohledu současné filosofie

Vystoupí jeden z nejvýraznějších českých filosofů posledních desetiletí, autor řady publikací k soudobé evropské, především francouzské filosofii. Přednáška bude věnována aktuálním otázkám vývoje české společnosti z pohledu současného filosofického vnímání.
„Je možné porozumět přítomnosti navracením k počátkům či k zakládajícím idejím? Jaké jsou paradoxy historické paměti. Kdo jsme MY?,“ upřesňuje téma prof. Petříček.
Přednášející: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (Univerzita Karlova)

9. 6. 2022, od 18 h


Vstupné 20 Kč
Husovo nám. 87
Beroun
Akce se koná s finanční podporou města Berouna. Změna programu vyhrazena.
Přednášku moderuje prof. Doubek (FF UK).| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu