Jiří Adam z Martinic a jeho choť

Přednáška Hořovice | 18. května 2022, 17.30 hod.

V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií se 18. května 2022 uskuteční v Muzeu Hořovicka přednáška o Jiřím Adamovi z Martinic.

Historik Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum Slaný) představí nevšední život tohoto šlechtice, který vlastnil hořovické panství ve 2. třetině 17. století. Zajímavý příběh částečně na pomezí skandálu se váže i k jeho manželce Giovanně Gonzaga di Castiglione.

Jiří Adam z Martinic se narodil ve Smečně jako nejstarší syn Jaroslava Bořity z Martinic a Marie Eusebie ze Šternberka. Zmíněný šlechtický pár významně ovlivnil i historii hořovického zámku, který koupili jako konfiskovaný majetek v roce 1622. Jiří Adam opustil Čechy po květnové defenestraci v roce 1618 a poté studoval filosofii v Grazu. Po dvou letech se vypravil na kavalírskou cestu po západní a jižní Evropě, aby pak získané znalosti a zkušenosti uplatnil při správě zdejšího panství, jehož se ujal v roce 1626.

V letošním roce si připomínáme 420. výročí od narození Jiřího Adama z Martinic, který zastával rovněž významné úřady, byl v čele české královské komory a působil jako kancléř habsburského císaře Ferdinanda III. „Jeho chotí se stala Giovanna pocházející z předního mantovského šlechtického rodu Gonzagů, a právě okolnosti jejich zasnoubení, svatba i počátky společného manželského života budou hlavním bodem přednášky,“ přibližuje Mgr. Jan Čečrdle, ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném, autor přednášky.

Hrabě Jiří Adam zemřel roku 1651, a jelikož neměl žádných potomků, zdědil hořovické panství jeho mladší bratr Bernard Ignác z Martinic. „S touto osobností je především spojen barokní rozkvět Hořovic, kdy ve 2. polovině 17. století došlo ke stavbě kostela Nejsvětější Trojice na náměstí, k vybudování mariánské Lorety i k založení kláštera, v jehož objektu dnes působí ZUŠ Josefa Slavíka,“ uvádí RNDr. Anna Brotánková, vedoucí Muzea Hořovicka.

Přednáška proběhne na Starém zámku v Hořovicích v prostorách muzejní expozice od 17:30 hod.

Vrbnovská 27

Hořovice

Vstupné 1 Kč (Mezinárodní den muzeí a galerií)
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu