Stopy Lucemburků na Hořovicku

Přednáška - Hořovice | 17. května 2023, 18 hod.

Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu a Hrad Valdek, z.s. zvou zájemce o dějiny středověku na přednášku o významných představitelích rodu Lucembuků a jejich působení v regionu.
Přednášet bude jedna z největších odbornic na dané téma prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., dr. h. c. z filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Těšit se můžete na pojednání o Janu Lucemburském, Karlu IV., Václavu IV. a Elišce Zhořelecké.

Profesorka Lenka Bobková je historička působící od roku 1993 na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se především na dějiny zemí Koruny české ve 14. až 16. století. Zabývá se také regionálními dějinami severních Čech a vládou Jana Lucemburského a Karla IV. V letech 1999–2003 působila jako vědecká pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR. V roce 2005 byla jmenována profesorkou českých a československých dějin, o čtyři roky později obdržela také čestný doktorát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Přednáška proběhne ve významné památce Hořovic, ve Starém zámku, symbolicky se tak koná přímo na místě narození (rok 1390) příslušnice rodu Lucemburků Elišky Zhořelecké, dcery Jana Zhořeleckého a vnučky císaře Karla IV. Tématem přednášky budou i další historické události spojené s působením a pobytem členů panovnického rodu Lucemburků v regionu Hořovicka. Například lze zmínit smutnou událost úmrtí Karlova prvorozeného syna na hradě Žebrák v roce 1351, ale také častý pobyt Karlova mladšího bratra Jana Jindřicha na tomto hradě. Jaké okolnosti vedly Václava IV. k vystavění nového hradu Točník a měl jej v oblibě? To vše i mnohá další historická fakta se dozvíte ve středu 17. května v Muzeu Hořovicka.


Datum: 17.05.2023 od 18:00 hodin
Místo : Muzeum Hořovicka, Starý zámek v Hořovicích – Vrbnovská 27/5 Hořovice
Vstupné: 80,-Kč/60,-Kč (v ceně je i prohlídka Muzea Hořovicka, otevřeno hodinu před akcí a po skončení přednášky).
Počet míst je omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu 777 985 898 nebo na emailu: horovice@muzeum-beroun.cz.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu