Přednáška: Ukrajina – svébytná státnost a národnost (také on-line)

Přednáška - cyklus Setkávání v muzeu | 9. února 2023, 18 hod.

Zveme vás na letošní první přednášku z přednáškového cyklu Setkávání v muzeu.

9. února 2023

Ukrajina – svébytná státnost a národnost
Tradici ukrajinské státnosti můžeme počítat na roky, desetiletí, či staletí, podle toho, jak vnímáme historický vývoj a kontinuitu tohoto státu. Přednáška odpoví na otázky spojené se státním i etnickým formováním oblasti, která v moderních dějinách zažívala značně komplikovaný a tragický vývoj.
Přednášející: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK)

Od 18 hod.
Vstupné 30 Kč/plné, 20 Kč snížené
Přednášku bude také možné sledovat on-line. Stačí kliknout na tento odkaz (není třeba se registrovat či stahovat nějaký program):
Cyklus přednášek s názvem Setkávání muzeu se koná s finační podporou města Berouna. Bude probíhat po celý rok 2023, zaměřen bude na humanitní vědy, tematický záběr sahá od historie a politologie přes umění, náboženství až k architektuře. K zajištění jednotlivých přednášek jsou i pro letošek přizýváni odborníci z akademických institucí Prahy či dalších univerzitních měst.
Dramaturgický dohled, volba témat, oslovení přednášejících i moderování samotného večera zajišťuje historik a politolog prof. Vratislav Doubek, Ph.D., který je odborným garantem projektu.
Program dalších přednášek

13. 4. 2023
Pomníky a jejich legitimita v proměnách času

Přednášející: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK)

8. 6. 2023

Josef Váchal: Umění a magie písma
Přednášející: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (FF UK)
14. 9. 2023

Duchovní svět Indie
Přednášející: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. (UPCE)
9. 11. 2023
Katedrála sv. Víta: Kameny i osudy lidí
Přednášející: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (FF UK) a Mgr. Maříková Kubková Jana, Ph.D. (AV ČR)
Vždy ve čtvrtek od 18 hod.
Muzeum Českého krasu

Husovo nám. 87

Beroun
Těšíme se na Vaši účast.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu