Archiv přednášek

 • 1848-fb_2

  Přednáška: Dědictví revoluce 1848/49 a berounská samospráva

  Přednáška
  Revoluce uprostřed 19. století přinesla mnoho změn. Vznikla česká politická reprezentace, česko-německý konflikt se rozhořel naplno, rolník se zbavil poddanství, státní úředník převzal agendu bývalých vrchnostenských úředníků a etablovala se moderní liberální městská a venkovská samospráva. Právě působení této druhé koleje veřejné správy (vedle státní...

  rozbalit

 • Foglar_Jestrab kronikarem_obalka_v

  JAROSLAV FOGLAR aneb Jestřáb kronikářem

  přednáška
  Jaroslav Foglar (1907–1999), přezdívaný Jestřáb, se stal nejen nejčtenějším autorem literatury pro mládež, redaktorem úspěšných dětských časopisů Mladý hlasatel a Vpřed, tvůrcem populárního obrázkového seriálu Rychlé šípy, ale rovněž nejdéle sloužícím skautským oddílovým vůdcem a kronikářem. Nejstarší český skautský oddíl pražská Dvojka (1913), nazývaný také...

  rozbalit

 • 6216761

  Přednáška: Plečnik – slovinský a český architekt

  Přednáška
  PLEČNIK SLOVINSKÝ A ČESKÝ ARCHITEKT Jože Plečnik, v Česku známý spíše jako Josip Plečnik, architekt slovinské národnosti, narozen 23. 1. 1872 v Lublani (Ljubljana) ve Slovinsku. Studium na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Otty Wagnera (1894-98), kde se též spřátelil s J. Kotěrou. Od roku...

  rozbalit

 • D5_Beroun_u

  Stavba dálnice D5 a její vliv na rozvoj Berouna

  přednáška
  Dálnice D5 se stala první kapacitní automobilovou spojnicí České republiky se západní Evropou. Od doby zahájení její výstavby uplynulo již 40 let. Prvním stavebním objektem budované dálnice se stala estakáda v Berouně, vedoucí přes Berounku a dále podél říčky Litavky. Její vybudování na jedné straně přispělo...

  rozbalit

 • odpoledne_s_netopyry3

  Odpoledne s netopýry

  akce
  Přednášku s promítáním pořádá muzeum ve spolupráci s ZO ČSOP Nyctalus. Uvidíte živé ochočení netopýry, které si můžete zblízka prohlídnout, pohladit či nakrmit. Součástí akce bude i netopýří poradna, můžete získat informační a propagační materiály, netopýří suvenýry. Pro malé i velké návštěvníky připravujemenetopýří dílničku.

  rozbalit

 • f_1064-2A_vu

  Přednáška: Bitva u Zborova: významné místo české historické paměti?

  Přednáška
  Bitva u Zborova sehrála významnou roli v posílení významu československého zahraničního odboje za první světové války. V meziválečném období první republiky se dokonce tradice a památka této bitvy stala jedním z klíčových stavebních kamenů tzv. ideje státu československého. Co z paměti bitvy zůstalo dnes? Nad...

  rozbalit

 • kanari_v

  Přednáška a ukázka zpěvu Harckých kanárů

  Přednáška: Domov seniorů TGM
  Beseda s docentem Pavlem Pivoňkou z Českého svazu chovatelů na téma: O Harckých kanárech a ptactvu všeobecně. Součástí přednášky bude také ukázka zpěvu těchto kanárů.

  rozbalit

 • Marie_Terezie_1_v

  Marie Terezie – zakladatelka moderní monarchie

  přednáška
  Přednášející: Doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vláda Marie Terezie nebyla jen dobou národního obrození. Historik Ivo Cerman nám připomene, že za vlády Marie Terezie proběhla řada modernizačních reforem, které měly za cíl upevnit...

  rozbalit

 • porcelan1-002

  ASIJSKÝ PORCELÁN

  přednáška
  ASIJSKÝ PORCELÁN JAKO SYMBOL BOHATSTVÍ, PROSPERITY A MOCENSKÉHO POSTAVENÍ V EVROPSKÉ ARISTOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI NOVOVĚKU Přednášející: Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., ředitel Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací Národní galerie, Praha Sběratelství porcelánu se v Evropě v době novověku stalo důležitým fenoménem, který dokresloval dobovou emancipaci evropské aristokratické společnosti a...

  rozbalit

 • prezentace_vanoce3

  SVÁTKY KONZUMU, Vánoce v Československu v 50. – 80. letech 20. století

  Přednáška
  Zveme Vás na přednášku doc. PhDr. Martina France, PhD. z Masarykova ústavu a archivu AV ČR. Přestože někteří komunističtí radikálové v meziválečné éře zavrhovali vánoční svátky jako buržoazní a jejich slavení nemělo přímou obdobu v Sovětském svazu, Vánoce i v období 1948-1989 zůstaly patrně nejslavenějším...

  rozbalit

 • zkamenele_poklady_barrandienu

  Zkamenělé poklady Barrandienu

  přednáška
  Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně srdečně zve na paleontologickou přednášku Mgr. Štěpána Raka, která se uskuteční ve středu 19. října 2016 v 17,30 hod. Přednáška je součástí cyklu akcí navazujících na Týden věd o zemi – podzim v Geoparku...

  rozbalit

 • Beda_pavouk

  Přednáška: PROPAGANDA VE FILMU

  přednáška
  Přednáška „Propaganda ve filmu“ posluchačům nastíní nejen obecný úvod a vznik mediální propagandy, ale především se soustředí na problematiku filmové propagandy, představí její výrazné příklady i nejnovější specifika. Po obecném úvodu do problematiky, postižení základních kategorií a projevů propagandy (vznik mediální propagandy bývá kladen na...

  rozbalit

 • veduta-uhlik-2012-001

  Karel IV. – královské dílo

  přednáška
  Další z přednášek tzv. Muzejních podvečerů bude věnovaná osobnosti Karla IV. Přednášet bude profesor Jan Royt z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Téma přednášky představí tohoto panovníka coby zakladatele významných institucí (Univerzity Karlovy, arcibiskupství Pražského) a objednavatele významných staveb a uměleckých děl (katedrála sv. Víta, hrad...

  rozbalit

 • sociologie stáří

  Sociologie stáří

  přednáška
  Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života. Jeho definice jsou však různé. Existují slova, pod kterými se nám pojem stáří nutně vybaví, jako například vdova, babička, dědeček, zemřít, nebo také slovní spojení jako odejít do důchodu, odejít do penze. Tato slova však stáří znamenat...

  rozbalit

 • Mapa_zemí_československých

  Migrace v dobách první republiky

  přednáška
  Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 musely jeho politické elity řešit řadu migračních pohybů, které výrazně ovlivňovaly proces stabilizace a budování mladého státu. Přednáška přiblíží rozsah, průběh a formu řešení nejvýraznějších z těchto migračních vln, způsobených přílivem ruského exilu, exilové vlny z Německa ve...

  rozbalit

 • 448529-original1-5s30v - ořez

  Přednáška o životě a kariéře Jarmily Novotné

  přednáška
  Na 9. února připravujeme přednášku o životě a kariéře Jarmily Novotné, jejíž součástí bude blok věnovaný Jarmile Novotné ve filmu (povede ředitelka Zámku Liteň, z.s. Ivana Leidlová a filmová historička Markéta Nedvědová). Začátek v 17 hodin.

  rozbalit

 • 000033843_ce2f1d

  Geologické zajímavosti Českého krasu

  přednáška
  Přednáška paleontologa Mgr. Štěpána Raka. Český kras – členité území, které sahá od Prahy až do koněpruské oblasti jižně od Berouna. Ve starších prvohorách se zde ukládaly sedimenty, především pak vápence a břidlice. V oblasti Svatého Jana pod Skalou se nacházelo podmořské vulkanické centrum. Na...

  rozbalit

 • 19801-great-wall-of-china-1920x1080-world-wallpaper

  Čína letem světem

  přednáška
  Během této přednášky navštívíme čínská velkoměsta Peking, Šanghaj a Kanton a krátce si prohlédneme nejznámější symbol Číny – Velkou zeď. Dalšími našimi cíli budou vykopávky tzv. Terakotové armády, posvátná hora Hua Shan, město Xian s unikátním opevněním a samozřejmě čajové plantáže. Přesuneme se do podhůří...

  rozbalit

 • Scan0001a

  Jaro a léto 1945, násilí neskončilo

  přednáška
  Na samém konci druhé světové války došlo na území dnešní České republiky k řadě násilností ze strany nacistického represivního aparátu. Datem 8. května násilí neskončilo, ale pokračovalo dále, a to nejen v Čechách a na Moravě. Přednáší spisovatel a ředitel Nakladatelství  Academia Jiří Padevět. Rozhovor...

  rozbalit

 • krestan_pripad_vaclava_talicha1

  Případ Václava Talicha

  přednáška
  Přednáška autora poslední knihy o Václavu Talichovi, která v se zabývá Talichovým dirigentským působením za protektorátu a v poválečných letech.  Přednáší PhDr. Jiří Křesťan, CSc. O knize, jejím autorovi a samozřejmě o Václavu Talichovi si s PhDr. Jiřím Křesťanem, CSc. povídala Jiřina Leitnerová: Historik přiblíží...

  rozbalit