beseda Žebrák: Šebestián Hněvkovský

beseda Žebrák | 17. září 2020, 17 hod.

Ve spolupráci s kulturní komisí města Žebrák vás zveme na besedu o Šebestiánu Hněvkovském, která se uskuteční  v čtvrtek 17. září 2020 od 17 hod. v Městském muzeu v Žebráku, pobočce MČK. Beseda bude připomínkou života a díla významného žebráckého rodáka k výročí 250 let od jeho narození. Povede ji pan František Lorenc a paní Marie Rumpíková, součástí bude také čtení z díla Š. Hněvkovského v podání Anny Brotánkové, vedoucí žebrácké pobočky Muzea Českého krasu. K vidění budou také dobové originály knih Š. H.

Beseda se uskuteční na adrese Náměstí 89, Žebrák.

Šebestián Hněvkovský (19. březen 1770 Žebrák – 7. červen 1847 Praha) byl český národní buditel a básník spjatý s prvopočátky novočeského básnictví za národního obrození. Hněvkovský byl vedle A. J. Puchmajera iniciátorem a významnou osobností první novočeské básnické školy.

Na rozdíl od svých druhů, kteří většinu námětů čerpali z cizích literatur nebo i překládali cizojazyčná literární díla, snažil se Hněvkovský o původnost a také se více obracel k lidovým vrstvám (proto psal výrazně jednodušším stylem).

Měl právnické vzdělání a deset let (od r. 1795) působil jako radní v Plánici u Klatov – v té době vznikla většina jeho děl. V letech 1805 až 1826 pracoval ve stejné funkci v rodném Žebráku a dalších deset let pak jako purkmistr v Poličce. Posledních jedenáct let života pak strávil jako penzista v Praze.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu