Jak se dělá evoluce

Přednáška | 13. 6. 2019, 18 hod.

Další přednáška z cyklu Setkávání v muzeu, který se koná s podporou města Berouna.

Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích).

V srpnu 2019 si připomeneme 220. výročí narození francouzského paleontologa Joachima Barranda, s nímž je spojeno bádání v Českém krasu a jehož jméno nese rovněž geopark berounského muzea.  Jako připomínku jednoho ze zakladatelů moderní paleontologie jsme zvolili téma evoluční biologie a vývojové filozofie, k níž jsme přizvali předního českého odborníka v oboru, prof. Jana Zrzavého, mj. autora knih Jak se dělá evoluce a Proč se lidé zabíjejí. Přednáška bude mít podtitul „Rekonstrukce fosilních organismů – co o nich ve skutečnosti víme“?

Vstupné 20 Kč/dospělý.

Následující přednášky:

12. září 2019 – Velká hospodářská krize jako předpoklad krize demokracie – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK)
V příštím roce uběhne 90 let od vypuknutí nejhlubší hospodářské krize moderní éry, která se stala předzvěstí hluboké krize demokratického systému, ústící až do vypuknutí světové války. O analýzu hospodářského propadu a jeho souvislosti s politickým vývojem jsme požádali doc. Jakuba Rákosníka, mj. autora knihy Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 (Praha 2012).

14. listopadu 2019 – Listopad 1989 – vynucená změnu režimu – PhDr. Jiří Suk, DSc. (Odd. dějin idejí Ústavu pro soudobé dějiny AV CR)
Připomínku 30. výročí „sametové revoluce“ a režimní změny v Československu si připomeneme přednáškou věnovanou širšímu kontextu změn ve střední Evropě na sklonku 80. let minulého století. Jiří Suk je autorem knihy věnované právě událostem zlomového roku českých a československých dějin: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (2003).
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu