Přednáškový cyklus – Setkávání v muzeu

přednášky - POZOR, ZMĚNA TÉMATU! | 8. října 2020, 18 hod

AKTUALIZACE 1. 10. 2020

VZHLEDEM K PLATNÝM HYGIENICKÝM OPATŘENÍM MŮŽOU BÝT NĚKTERÉ AKCE ZRUŠENY ČI ZMĚNĚNY. PŘED NÁVŠTĚVOU SE RADĚJI INFORMUJTE O AKTUÁLNÍM STAVU.

Stejně jako v předchozích letech pro vás muzeum i v tomto roce připravilo  sérii přednášek se širokým spektrem témat – od historicko-politologických (K. Kramář, V. I. Lenin), přes literární (K. Čapek) až po malířství či migraci.

Cyklus přednášek je organizovaný s finanční podporou města Berouna, koná se pod záštitou Prof. Vratislava Doubka, Ph.D.

Dramaturgická skladba přednášek na rok 2020:

13. února 2020

Karel Kramář

Přednáška připomene výjimečnou osobnost Karla Kramáře, česko-rakouského liberálního politika a prvního československého premiéra. Kramář (* 1860), spolupracovník i oponent T. G. Masaryka, byl příslušníkem politické generace, která položila základy standardů moderní politiky. Přednáška představí jak politický a osobnostní profil Karla Kramáře, tak politický proud, který reprezentoval.

Přednášející Ph.Dr. Martina Lustigová, PhD.

11. června 2020

Od romantismu k realismu v českém malířství 19. století

Česká kultura si v příštím roce připomene hned několik výrazných výročí. Uběhne sto let od založení Svazu moderní kultury Devětsil. Zároveň si ale připomeneme jubilea narození dvou představitelů rozdílných výtvarných generací a stylů, Antonína Slavíčka (* 1870) a Josefa Mánesa (* 1820). Právě na výtvarném stylu těchto dvou čelných představitelů české figurální malby a krajinomalby je patrný celkový vývoj českého výtvarnictví oné doby. V této souvislosti bychom chtěli dát prostor přednášce, přibližující vývoj moderního českého malířství 19. století od romantismu k realismu i s jeho přesahy do širšího kulturně-historického prostoru.

Přednášející Otto M. Urban, Ph.D. (bývalý ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny Národní galerie a vedoucí Katedry teorie a dějin umění na Akademii výtvarných umění)

17. září 2020

POZOR, ZMĚNA TÉMATU
Namísto původně plánované přednášky: „Vladimir Iljič Lenin – sociální teoretik a revolucionář“ se uskuteční přednáška „Listopad 1989 v dějinách emancipace“.

Omlouváme se a děkujeme za porozumění.
Sametová revoluce postavila do popředí práva jednotlivců. Populismus naproti tomu oslavuje suverenitu kolektivů. Znamená jeho nástup od poloviny minulého desetiletí, že éru občanské emancipace střídá éra emancipace národní či sociální? Dva typy emancipace šly v první polovině 19. století ruku v ruce, aby se posléze postavily proti sobě. Mezi lety 1849 a 1914 získala převahu liberální emancipace, s bolševickou revolucí roku 1917 převzaly naopak iniciativu její kolektivistické alternativy. Stagnace socialistických režimů sovětského bloku i nacionalistických režimů třetího světa v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého staletí otevřela dveře k návratu liberalismu, jenž se v prvních dvou desetiletích po Sametové revoluci stal hegemonní ideologií. Povede jeho krize k návratu různých verzí kolektivismu?

Přednášející Prof. Pavel Barša, PhD.

8. října 2020

Přednáška Lidé na útěku – migrace v českých zemích je kvůli nemoci přednášejícího zrušena. Omlouváme se, dáme vědět, pokud by se konal náhradní termín.

Lidé na útěku – migrace v českých zemích

Nejen českou a středoevropskou společností hýbe v posledních letech otázka migrace a migračních krizí. Nicméně migrace je dlouhodobým přirozeným společenským jevem, který je vlastní prakticky veškerým národům a jejich sociálním vrstvám. Přednáška přiblíží dějiny české emigrace v průběhu devatenáctého století a migrační politiku samostatného československého státu až do poloviny století dvacátého.

Přednášející Prof. Vratislav Doubek, PhD.

12. listopadu 2020

POZOR, ZRUŠENO!

Symbol malého člověka v české literatuře. 130 let od narození Karla Čapka

Česká literatura nemá smysl pro velké heroické postavy, má však své velké autory, kteří věhlas svých děl postavili na zpodobnění všednosti života a velkých příbězích tzv. malého člověka. Přednáška by měla nejen připomenout literárního genia Karla Čapka (* 1890), ale soustředit se právě na užití postavy „malého člověka“ v české literatuře a její percepci v české společnosti.

Přednášející PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

V případě nepředvídatelných změn si Muzeum Českého krasu vyhrazuje možnost změny programu.

Vždy ve čtvrtky od 18 hod. Vstupné 20 Kč/osoba.

Změna programu vyhrazena.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu