Přednáškový cyklus – Setkávání v muzeu

přednášky |

Stejně jako v předchozích letech pro vás muzeum i v tomto roce připravilo  sérii přednášek se širokým spektrem témat – od historicko-politologických (K. Kramář, V. I. Lenin), přes literární (K. Čapek) až po malířství či migraci.

Cyklus přednášek je organizovaný s finanční podporou města Berouna, koná se pod záštitou Prof. Vratislava Doubka, Ph.D.

Dramaturgická skladba přednášek na rok 2020:

13. února 2020

Karel Kramář

Přednáška připomene výjimečnou osobnost Karla Kramáře, česko-rakouského liberálního politika a prvního československého premiéra. Kramář (* 1860), spolupracovník i oponent T. G. Masaryka, byl příslušníkem politické generace, která položila základy standardů moderní politiky. Přednáška představí jak politický a osobnostní profil Karla Kramáře, tak politický proud, který reprezentoval.

Přednášející Ph.Dr. Martina Lustigová, PhD.

11. června 2020

Od romantismu k realismu v českém malířství 19. století

Česká kultura si v příštím roce připomene hned několik výrazných výročí. Uběhne sto let od založení Svazu moderní kultury Devětsil. Zároveň si ale připomeneme jubilea narození dvou představitelů rozdílných výtvarných generací a stylů, Antonína Slavíčka (* 1870) a Josefa Mánesa (* 1820). Právě na výtvarném stylu těchto dvou čelných představitelů české figurální malby a krajinomalby je patrný celkový vývoj českého výtvarnictví oné doby. V této souvislosti bychom chtěli dát prostor přednášce, přibližující vývoj moderního českého malířství 19. století od romantismu k realismu i s jeho přesahy do širšího kulturně-historického prostoru.

Přednášející Otto M. Urban, Ph.D. (bývalý ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny Národní galerie a vedoucí Katedry teorie a dějin umění na Akademii výtvarných umění)

PŘESUN KVŮLI KORONAVIRU, O NÁHRADNÍM TERMÍNU JEDNÁME

Lidé na útěku – migrace v českých zemích

Nejen českou a středoevropskou společností hýbe v posledních letech otázka migrace a migračních krizí. Nicméně migrace je dlouhodobým přirozeným společenským jevem, který je vlastní prakticky veškerým národům a jejich sociálním vrstvám. Přednáška přiblíží dějiny české emigrace v průběhu devatenáctého století a migrační politiku samostatného československého státu až do poloviny století dvacátého.

Přednášející Prof. Vratislav Doubek, PhD.

17. září 2020

Vladimir Iljič Lenin – sociální teoretik a revolucionář

V příštím roce si připomeneme výročí narození dvou významných sociálních filozofů, Bedřicha Engelse (* 1820) a Vladimira Iljiče Lenina (* 1870). Přednáška přiblíží vývoj sociální filozofie, zejména s ohledem na roli a působení ruského revolucionáře Lenina. Ten nejenže navázal na revoluční teorie K. Marxe a B. Engelse, ale dokázal je prakticky uplatnit v podobě státního převratu v Rusku, nastolení diktatury a založení prvního totalitního státu moderní éry. Na příkladu teorií a revoluční praxe V. I. Lenina přednáška pojedná o nebezpečí zneužití sociálních teorií ve 20. století.

Přednášející Prof. Pavel Barša, PhD.

12. listopadu 2020

Symbol malého člověka v české literatuře. 130 let od narození Karla Čapka

Česká literatura nemá smysl pro velké heroické postavy, má však své velké autory, kteří věhlas svých děl postavili na zpodobnění všednosti života a velkých příbězích tzv. malého člověka. Přednáška by měla nejen připomenout literárního genia Karla Čapka (* 1890), ale soustředit se právě na užití postavy „malého člověka“ v české literatuře a její percepci v české společnosti.

Přednášející PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

V případě nepředvídatelných změn si Muzeum Českého krasu vyhrazuje možnost změny programu.

Vždy ve čtvrtky od 18 hod. Vstupné 20 Kč/osoba.

Změna programu vyhrazena.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu