Velká hospodářská krize jako předpoklad demokracie

Přednáška | 12. září 2019, 18 hod.

Další přednáška z cyklu Setkávání v muzeu, který se koná s finanční podporou města Berouna. Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (FF UK) se zaměří na souvislosti největší hospodářské krize moderní éry s hlubokou krizí demokratického systému.

V tomto roce uběhlo 90 let od vypuknutí nejhlubší hospodářské krize moderní éry, která se stala předzvěstí hluboké krize demokratického systému, ústící až do vypuknutí světové války. O analýzu hospodářského propadu a jeho souvislosti s politickým vývojem jsme požádali pana Jakuba Rákosníka, mj. autora knihy Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 (Praha 2012).

Vstupné 20 Kč.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu