První přednáška z cyklu Setkávání v muzeu

Přednáška | 14. února 2019, od 18 hod.

První ze série přednášek v cyklu Setkávání v muzeu, který se koná s finanční podporou města Berouna.

PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D. (Odd. pro studium a soupis rukopisů, Masarykův ústav a Archiv AV ČR), která je mj. autorkou edice berounské městské kroniky, představí regionální městské a farní kroniky jako významný zdroj poznání naší minulosti.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu