Katedrála sv. Víta: Kameny i osudy lidí

Přednáška | 9. listopadu 2023, 18 hod.

Přednáška o architektuře a umělecké výzdobě, o nejranějších dějinách největšího českého svatostánku, o osobnostech, které v místě působily, i o hudbě a liturgii, které v průběhu více než tisícovky let rozeznívají chrámové zdi.

Přednášející: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (FF UK) a Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. (AV ČR)

Akce z cyklu Setkávání v muzeu se koná s podporou města Berouna.

9. listopadu

18 hod.

Vstupné 30 Kč/plné, 20 Kč/snížené.

Husovo nám. 87

Beroun

Rezervace není nutná
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu