Přednáškový cyklus Setkávání v muzeu

Přednášky | rok 2023

Muzeum Českého krasu pořádá v roce 2023 s podporou města Berouna cyklus přednášek s názvem Setkávání muzeu.

Bude zaměřen na humanitní vědy, tematický záběr sahá od historie a politologie přes umění, náboženství až k architektuře. K zajištění jednotlivých přednášek jsou i pro letošek přizýváni odborníci z akademických institucí Prahy či dalších univerzitních měst. Dramaturgický dohled, volba témat, oslovení přednášejících i moderování samotného večera zajišťuje historik a politolog prof. Vratislav Doubek, Ph.D., který je odborným garantem projektu.

PROGRAM:

9. únor 2023
Ukrajina – svébytná státnost a národnost

Tradici ukrajinské státnosti můžeme počítat na roky, desetiletí, či staletí, podle toho, jak vnímáme historický vývoj a kontinuitu tohoto státu. Přednáška odpoví na otázky spojené se státním i etnickým formováním oblasti, která v moderních dějinách zažívala značně komplikovaný a tragický vývoj.

Přednášející: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK)

13. duben 2023 – ZRUŠENO

Pozor, ZMĚNA TERMÍNU NA 20. dubna 2023

Pomníky a jejich legitimita v proměnách času
Čím jsou nám pomníky? Jaký je jejich význam a smysl v 21. století? Nedávné události naznačují, že možná hlubší, než jsme si donedávna mysleli. Pomníky bývají nejen (spolu)aktéry historických událostí, ale i výrazem kolektivní paměti, možností identifikace s takovým obrazem, jaký si společnost o sobě a své minulosti vytváří. Ukazuje se, že mnohé pomníky budou muset být stále znovu „vyjednávány a diskutovány,“ třeba proto, že mohou být náhle vnímány jako „pohoršlivé“. A historici mají v takových chvílích nezastupitelnou úlohu průvodců naší pamětí.

Přednášející: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK)

8. červen 2023
Josef Váchal: Umění a magie písma

Josef Váchal byl všestranným umělcem, který svou tvorbou zasáhl do mnoha tvůrčích oblastí. Jedním z jednotících prvků, procházejících celým jeho dílem je fascinace písmem. Jako tvůrce autorských knih vytvářel svá originální písma, nejprve jejich řezáním do dřevěných desek, poté odléváním jednotlivých kovových liter. Přednáška bude zkoumat souvislost Váchalova chápání písma a pojetí znaku v magii.

Přednášející: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (FF UK)

14. září 2023
Indie známá i neznámá

Přednáška bude zaměřena na proměny moderní Indie s ohledem na výsledky aktuálních výzkumů komparativního studia kultur a náboženství.

Přednášející: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. (FP TUL)

9. listopad 2023
Katedrála sv. Víta: Kameny i osudy lidí

O architektuře a umělecké výzdobě, o nejranějších dějinách největšího českého svatostánku, o osobnostech, které v místě působily, i o hudbě a liturgii, které v průběhu více než tisícovky let rozeznívají chrámové zdi. O tom všem bude řeč při závěrečné přednášce cyklu Setkávání v muzeu.

Přednášející: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (FF UK) a Mgr. Maříková Kubková Jana, Ph.D. (AV ČR)

Vždy ve čtvrtek od 18 h
Vstupné 30 Kč/plné, 20 Kč snížené

Koná se s finanční podporou města Berouna.
Změna programu vyhrazena.
Místo konání: Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu