Přednáška „Jak získat vodu, kde není?“ – náhradní termín a odkaz na online

PŘESUN NA BŘEZEN | 10. březen 2022, 18 hod.

Přednáška na téma „Jak získat vodu, kde není?,“ která se v únoru kvůli nemoci neuskutečnila, proběhne v Muzeu Českého krasu 10. března 2022.

Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. v ní představí projekt S.A.W.E.R na získávání vody ze vzduchu, který je momentálně prezentován v českém pavilonu na výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Přednášející se na pražském ČVUT zabývá výzkumem obnovitelných zdrojů energie. Ve své přednášce přiblíží projekt na zajištění zdrojů pitné vody v extrémně suchých oblastech pouští a polopouští, který je v současnosti prezentován na výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Ukážu cestu výzkumníků od nápadu na autonomní získávání vody ze vzduchu, přes návrh, sestavení a testování zařízení v laboratoři, až po jeho instalaci a odzkoušení přímo v poušti ve Spojených arabských emirátech,“ upřesňuje docent Matuška téma své přednášky.

Přednášku můžete sledovat také on-line. Stačí kliknout na tento odkaz (není třeba nic stahovat ani instalovat):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU0NGZjMWYtOTc3YS00NGEyLWI0ZjktMTZiZjAzYjFhYjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d280218-b019-40db-b8b3-c3a185dbc3b5%22%2c%22Oid%22%3a%2211c5048e-5b94-446d-86c4-10573e80b02c%22%7d

Akce koná v rámci přednáškového cyklu Setkávání v muzeu.

Podrobnosti o projektu S.A.W.E.R. naleznete zde.

Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun

10. března 2022, od 18 h

Přednášku moderuje prof. Doubek (FF UK)

Vstupné 20 Kč

Akce se koná s finanční podporou města Berouna

Změna programu vyhrazena

Na akci se vztahují platná protiepidemická opatření.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu