Přednáškový cyklus „Setkávání v muzeu“

Přednáškový cyklus | 2022

Muzeum Českého krasu pořádá v roce 2022 přednáškový cyklus „Setkávání v muzeu“.

10. 2. 2022
Jak získat vodu, kde není?

AKTUALIZACE : AKCE SE KVŮLI NEMOCI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO NEUSKUTEČNILA. NÁHRADNÍ TERMÍN JE:

10. 3. 2022

Tomáš Matuška se jako výzkumný pracovník ČVUT zabývá výzkumem pokročilých systémů obnovitelných zdrojů energie. Ve své přednášce se ale soustředí na jiný probíhající výzkum, přiblíží výsledky aktuálních projektů sledujících možnosti zajištění zdrojů pitné vody v extremně suchých oblastech afrických pouští a polopouští.
Přednášející: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. (ČVUT)
14. 4. 2022
Rok 1945: od okupace k míru

Jiří Padevět, ředitel vydavatelství Academia, je velice činným a plodným autorem na poli literatury faktu. Jeho hlavní práce se soustřeďují na období druhé svatové války. Ve své přednášce přiblíží zvláštní atmosféru společnosti na sklonku války, kdy vyčerpání a tíseň střídala bezbřehá euforie.
Přednášející: Jiří Padevět
9. 6. 2022
Česká otázka z pohledu současné filosofie

Jeden z nejvýraznějších českých filosofů posledních desetiletí, autor řady publikací k soudobé evropské, najmě francouzské filosofii. Přednáška bude věnována aktuálním otázkám vývoje české společnosti z pohledu současného filosofického vnímání.
Přednášející: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (FF UK)
8. 9. 2022
Boží soudy ve středověku – vybrané aspekty božích soudů z právněhistorické perspektivy

Právní historik Jiří Šouša přiblíží specifické okolnosti ordálů, božích soudů, které byly krajním prostředkem při rozhodovní soudních sporů, když jiné důkazy chyběly nebo selhaly. O vině či nevině při nich rozhodovala zkouška, u níž se předpokládal zásah vyšší moci.
Přednášející: doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (PF UK)
10. 11. 2022
J. S. Machar, básník a modernista mezi Prahou a Vídní

Literární historička Lucie Merhautová působí na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Ve své práci se soustřeďuje na literární vývoj období před první světovou válkou. Její přednáška přiblíží osudy a dílo nejčtenějšího autora přelomu 19. a 20. století, fascinující osobnosti kulturního dění své generace, kritika, společenského buřiče, básníka a novináře Josefa Svatopluka Machara.
Přednášející: Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. (AV ČR)
Z přednášek bude poskytován živý on-line přenos, pokud to technické a personální možnosti MČK umožní.
Přednášky moderuje prof. V. Doubek (FF UK)

Změna programu vyhrazena.
Vždy ve čtvrtek od 18 h
Vstupné 20 Kč

Koná se s finanční podporou města Berouna
Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu