Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Čtvrté „Čekání na tramvaj“

HAPPENING | 2. 5. ve 14:00 | Husovo náměstí, Beroun

Již počtvrté se letos uskuteční netradiční setkání lidí v prvorepublikových kostýmech, kteří budou na berounském náměstí čekat na „vysněnou“ tramvaj. Zapojte se také.

Více o celé akci zde.

Response code is 404


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2014/ctvrte-cekani-na-tramvaj/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: Čtvrté „Čekání na tramvaj“. Muzeum Českého krasu [online]. 24.4.2014 [cit. 31.3.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2014/ctvrte-cekani-na-tramvaj/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.