Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Časopis Český kras – přijímáme příspěvky do čísla XLIII/2017

výzva | |

Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 stran. Příspěvky se předkládají v digitální podobě v běžně dostupných programech nebo jako vytištěný rukopis - http://muzeum-beroun.cz/11/2010/ceskykras/


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2017/casopis-cesky-kras-prijimame-prispevky-do-cisla-xliii2017/

Citace:

Petra Zeidlerová: Časopis Český kras – přijímáme příspěvky do čísla XLIII/2017. Muzeum Českého krasu [online]. 11.5.2017 [cit. 12.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2017/casopis-cesky-kras-prijimame-prispevky-do-cisla-xliii2017/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.