Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výběrové řízení

Volná pracovní místa | září 2021 |

AKTUALIZACE: Oznámení o ukončení příjmu přihlášek: Oznamujeme, že poslední termín příjmu přihlášek do výběrového řízení je 2. 12. 2021 včetně. Poté budou vybraní uchazeči vyzváni k pohovoru (forma pohovoru /prezenční nebo distanční/ bude sdělena).

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace přijme:

  • kurátorku/kurátora společenskovědních sbírek s VŠ vzděláním (historie) pro správu sbírek a regionální odbornou práci – bližší informace v příloze
  • vedoucí/vedoucího ekonomicko-provozního oddělení s VŠ vzděláním  pro činnost se širokou a rozmanitou pracovní náplní včetně, zavádění inovací, funkce rozpočtáře, zajištění projektového managementu, finančního řízení projektů, kontrolní činnosti, metodické činnosti, vedení podřízených zaměstnanců –  účetní, personální a mzdové účetní, provozních zaměstnanců  a zajištění vlastní přidělené agendy

Bližší informace na tel. 604 585 345 nebo emailem na podatelna@muzeum-beroun.cz


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2021/vyberove-rizeni-2/

Citace:

Vlastimil Kerl: Výběrové řízení. Muzeum Českého krasu [online]. 20.9.2021 [cit. 12.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2021/vyberove-rizeni-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.