Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Den Středočeského kraje

Oslavy | 28. 10. 2011, od 10 do 17 hodin (12 - 12.45 polední přestávka) |

Muzeum Českého krasu 28. října 2011 k příležitosti oslav Dne Středočeského kraje zpřístupní pro návštěvníky část expozic a aktuální výstavy v Berouně i Žebráku.

V hlavní budově muzea, Jenštejnském domě, vás dále pozveme jako již každý rok na bohatý doprovodný program, letos připravený k nové výstavě Jan Václav Spitzer (1711–1773), 300 let malíře pozdního baroka. Doporučujeme také vyhlídku na berounské náměstí i okolí z ochozu berounské Plzeňské brány a poslední příležitost zhlédnout v Muzeu Žebrák aktuální výstavu.

PROGRAM:

Jenštejnský a Salátovský dům, Beroun

  • 10:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 Prohlídky expozic Z dějin řemesel města Berouna, Živá příroda Českého krasu a Geologie a Paleontologie s průvodci

Jan Václav Spitzer (1711–1773), 300 let malíře pozdního baroka

  • 10:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 Prohlídka výstavy
  • 10:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 Lektorské doprovodné programy k výstavě
  • 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy

Plzeňská brána, Beroun

  • 10:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 Prohlídky berounské Horní brány, návštěvy expozic Historické opevnění města Berouna a Beroun a jeho historická privilegia
  • 10:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 Vyhlídka z ochozu Plzeňské brány

Muzeum Žebrák, Žebrák

  • 9:00 – 17:00 Prohlídka výstavy Z peřinky až k tabuli
  • 9:00 – 17:00 Prohlídky stálých expozice Z historie města Žebrák a obrazárny Jaroslava HněvkovskéhoOdkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2011/denkraje11/

Citace:

muzeum: Den Středočeského kraje. Muzeum Českého krasu [online]. 28.10.2011 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2011/denkraje11/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.