Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

V dílně barokního malíře

Pro děti | listopad 2011 - únor 2012 | Na doprovodný program je třeba se objednat

Doprovodný program k výstavě Jan Václav Spitzer (1711–1773) | 300 let malíře pozdního baroka. Děti se osobně seznámí s historickou postavou barokního malíře. Ten je provede výstavou a posléze je ve své dílně naučí různým zapeklitostem malířského řemesla. Zkusí si připravovat barvy. Připraví podklady pro tvorbu fresky nebo mu pomohou s doděláním rozpracovaných pláten.

Obrázky byly převzaty z webu wikipedia.org


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2011/spitzer-program/

Citace:

muzeum: V dílně barokního malíře. Muzeum Českého krasu [online]. 11.10.2011 [cit. 16.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2011/spitzer-program/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.