Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vánoce a Silvestr v muzeu

| |

Vánoce s Silvestr v berounském muzeu

24. a 31. prosince jste mohli navštívit expozice a výstavy v otevírací době od 10 do 16 hodin

Návštěvníci si zpestřili náladu během vánočních svátků v našem muzeu. :-)

Připravili jsme pro ně výstavu betlémů, jež vytvořili berounští řemeslníci. Určitě si nenechali ujít rozměrný mechanický betlém od řezbáře Jana Francla.

Také mohli zavítat do pohádkové země Vítězslavy Klimtové.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2010/vanoce/

Citace:

muzeum: Vánoce a Silvestr v muzeu. Muzeum Českého krasu [online]. 17.12.2010 [cit. 23.5.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2010/vanoce/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.