Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Služby

| |

Pokladna muzea

Muzeum Českého krasu v Berouně nabízí návštěvníkům města turistické známky Berouna, po nichž je zejména o víkendu zvýšená poptávka. Prodejna v přízemí muzea na Husově náměstí má v současné době ve svém sortimentu pohlednice, drobné dárkové předměty, regionální publikace i propagační materiály a je otevřena stejně jako muzejní expozice v sobotu od 9:00 do 16:45, v neděli a ve svátek od 10:00 do 16:45 s výjimkou polední přestávky od 12:00 do 12:45. pokladna(zavináč)muzeum-beroun.cz

aktuální přehled suvenýrů

  • Veřejný internet knihovny Muzea Českého krasu – Počítač s připojením na internet je návštěvníkům zdarma k dispozici na pokladně muzea od 9:00 do 16:45, v neděli a ve svátek od 10:00 do 16:45 s výjimkou polední přestávky od 12:00 do 12:45.

Vzdělávací programy pro školy i rodiče s dětmi

Více informací naleznete v sekci Edukační činnost.

Badatelské dny, knihovna

Zájemce o studium muzejních sbírek a knihovních fondů prosíme o dohodnutí návštěvy předem s konkrétním odborným pracovníkem.

Kontakt:

Žádost badatele o studium (Badatelský list)

Badatelský řád Muzea Českého krasu

Konzultační dny s konzervátorem

Každou první středu v měsíci nabízíme možnost konzultovat s konzervátorem muzea veškerou problematiku týkající se ošetřování a péče o starožitné předměty. Náš restaurátor je připraven poradit Vám s veškerými opravami či údržbou zubem času nahlodaných „pokladů“ domácnosti, zejména ze dřeva, kovů a kůže. Vhodné je vzít si předmět menších rozměru s sebou, v případě rozměrnějších kusů alespoň jeho fotografii. Mimo tyto dny se lze případně individuálně domluvit na telefonu 601 374 243, potažmo skrze e-mail konzervace(zavináč)muzeum-beroun.cz.

Odborná archeologická vyjádření

Muzeum Českého krasu, organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů na území administrativního okresu Beroun, vydává odborná vyjádření na základě žádosti stavebníků popř. orgánů státní správy.

Oznámení o zahájení výkopových prací

Žádost o vyjádření ke stavbě
Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/sluzby/

Citace:

muzeum: Služby. Muzeum Českého krasu [online]. 6.9.2010 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/sluzby/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.