Kalendář akcí

Plán výstav, přednášek a dalších akcí do konce roku

Change Timezone Add to google calendarRefresh calendars
Duben 2018
Agenda Calendar
Po Út St Čt So Ne
 
1
2
3
4
5
6
První víkend v měsíci
9:00-17:00

První víkend v měsíci zveme všechny návštěvníky na prohlídku muzea za jednotnou cenu 5,- Kč za osobu.

8
Geologická olympiáda
9:00-15:30

Krajské kolo Geologické olympiády

10
11
přednáška: Vznik státu 1918 a republikánská tradice
18:00-19:30

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.
přednášející: Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D., Ústav politologie FF UK, Praha

Druhá přednáška roku 2018 z cyklu významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry.
13
14
15
16
17
Mezinárodní den památek a historických sídel
9:00-17:00

18. 4. oslavíme Mezinárodní den památek a historických sídel. V Berouně poprvé v tomto roce zpřístupníme Plzeňskou bránu.

V 17 hod. pak slavnostní dernisáží ukončíme výstavu „Za bílým zlatem“. Při této příležitosti vystoupí Ing. Josef Jiránek s přednáškou „Český textilní průmysl včera a dnes“.

Mimořádně otevřeme i Muzeum Hořovicka ve Starém zámku Hořovice, kde bude na návštěvníky v 17 hod. čekat Josef Bican s přednáškou „Turistické značení a Brdy“.

Přednáška Turistické značení a Brdy
17:00-18:30

Proč máme turistické značky? Povídání o historii turistického značení v Čechácha prvních trasách, o typech a významu jednotlivých symbolů a chybět nebude anizmínka o současném turistickém značení v nedávno zpřístupněné oblasti Brd.

Přednáší: Josef Bican, místopředseda Klubu českých turistů v Příbrami a Pavel Čámský, taktéž člen Klubu českých turistů v Příbrami.

Přednáška „Český textilní průmysl včera a dnes“
17:00-18:30
Přednáška představí historii i současnost českého, ale stručně i slovenského, textilního a oděvního průmyslu.
Představíme také, co se dnes v našem textilu vyrábí.
Přednese: Ing. Josef Jiránek - celoživotní textilák, který rád zodpoví zvídavé dotazy k i historii a současnosti textilního odvětví u nás.
Den Země - NAŠE PLANETA, NÁŠ DOMOV
8:30-12:00
Přírodovědná, ekologická, vzdělávací a recyklační akce pro školní kolektivy ZŠ a MŠ. Můžete se těšit na pracovní dílny, soutěže, minizoo, recyklační ukázky, planetárium a geologický průzkum hornin. Registracena nutná na eknopova@domecekhorovice.cz
Naše muzeum budeme mít stanoviště s prezentací geologie.
20
21
22
23
24
Hejtmančin úřední den v regionu
10:00-16:00
Přijďte si popovídat o Vašich starostech, ale i radostech.
25. 4. 2018, 10 – 16 hod.
Vernisáž výstavy „Na frontě i v zázemí“
17:00-18:00

Na frontě i v zázemí
Výstava přibližuje každodenní život mužů a žen na frontě i v zázemí za první světové války.
V letošním roce uplyne 100 let od ukončení válečného konfliktu, který navždy poznamenal dění v naší i světové společnosti. V současné době připomínají 1. světovou válku (1914-1918) již jen památníky obětem nebo hmotné artefakty a písemnosti uložené v muzeích, archivech a soukromých rukou.
S odkazem 1. světové války se lze setkat i ve sbírkách Muzea Českého krasu, kde se nachází předměty darované účastníky bojů nebo jejich potomky či příbuznými. Naše výstava není jen prezentací těchto sbírkových předmětů a jejich příběhů, ale je zároveň připomínkou odrazu válečných událostí v hořovickém regionu.
 


27
Vernisáž výstav „Fotorici 2018 - Hudba“ a „ZVÍŘE- sochy Barbory Fausové, obrazy Miloslava Muškáta“
16:00-18:00
Výstava „ZVÍŘE- sochy Barbory Fausové, obrazy Miloslava Muškáta“
10:00-17:00
Výstava „Fotorici 2018 - Hudba“
10:00-17:00
30
 
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu