Výzva Muzea Českého krasu, p.o. k výstavě „Tak nám zabili Ferdinanda…“

Výzva |

<
Výzva Muzea Českého krasu, p.o. k výstavě

„Tak nám zabili Ferdinanda…“

V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí ve své době největšího válečného konfliktu v lidských dějinách 1. světové války (1914-1918). Také Muzeum Českého krasu v Berouně se chystá připomenout tuto událost a to prostřednictvím dvou tématických výstav, válečné téma se stane námětem i letošní muzejní noci „Na frontě 1. světové války – Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ dne 13. 6. 2014.

Muzeum spravuje ve svých sbírkách mimo jiné také artefakty vztahující se k 1. světové válce, které získalo darem nebo koupí od účastníků frontových bojů, jejich potomků či příbuzných. Jedná se o militaria (sbírka dokladů k dějinám vojenství – zbraně, uniformy, vyznamenání…), další část tvoří fotografie, korespondence a doklady válečného života v berounském regionu (prádlo ze zajateckého tábora v Králově Dvoře, potravinové lístky, písemnosti úřední povahy např. z vojenského lazaretu v Hořovicích, …). Některé z těchto sbírkových předmětů se dočkají výstavní prezentace v rámci výstavy „Tak nám zabili Ferdinanda…“, která bude probíhat ve výstavních prostorách „Jenštejnského domu“  od 27. 5. do 5. 8. 2014. Ženám a jejich válečnému údělu se bude věnovat samostatná výstava (od 13. 6. do 27. 7. 2014) ve výstavním sále „Konírna“ spojená s interaktivním doprovodným programem pro veřejnost.

Prostřednictvím obou těchto výstav bychom chtěli vzpomenout na všechny, kteří museli nedobrovolně čelit válečnému osudu, ať už to bylo se zbraní v ruce na frontě nebo s vařečkou v kuchyni.

U příležitosti tohoto důležitého výročí by pracovníci muzea rádi zmapovali dochované památky z 1. světové války ve vztahu k berounském regionu, které se nachází v soukromých rukou (např. válečné fotografie, korespondence, deníky, hudební nástroje atp.). Prosíme tímto veřejnost o  poskytnutí těchto artefaktů k nahlédnutí.

V případě zájmu nabízíme možnost jejich prezentace na aktuální výstavě, uvítali bychom také darování do muzejních sbírek, kde budou natrvalo uchovány pro další generace a zároveň se jim dostane odborné péče.

Mgr. Dana Hradilová, historička a kurátorka sbírkových fondů, tel. 311 624 101, 601 374 209 nebo 604 585 345, historik2@muzeum-beroun.cz
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu