Voucher „Za kulturou a zážitky do středních Čech královských“

Voucher na vstup zdarma | 1. července - 30. listopadu 2020

Muzeum Českého krasu umožňuje bezplatný vstup návštěvníkům ubytovaným v hromadném ubytovacím zařízení na území Středočeského kraje na základě předložení voucheru „Za kulturou a zážitky do středních Čech královských“ vydávaného Středočeským krajem.

Pravidla pro použití voucheru:

Vstup zdarma umožní p. o. každému návštěvníkovi, který se prokáže voucherem a dalším osobám, které držitel voucheru určí, až do výše hodnoty voucheru tj. 500,- Kč s platností 30 dnů ode dne jeho vydání. Voucher opravňuje k návštěvě expozice a výstavy dle platného ceníku p. o. Voucher není možné směnit za jiné služby poskytované p. o. – edukační program, kulturní program, doplňkový prodej zboží.

Návštěvu umožní p. o. pouze návštěvníkům, kteří se prokáží voucherem, jehož zůstatková hodnota odpovídá alespoň ceně vstupného dle platného ceníku p. o. Pokud je zůstatková hodnota voucheru nižší než cena vstupného dle platného ceníku p. o., není možné částečné využití voucheru a částečný doplatek z finančních prostředků návštěvníka. Pokud je to možné, doporučí p. o. místo, na kterém je možné zůstatek voucheru uplatnit a poskytne další informace např. k dopravě a programu v doporučeném místě.

Platnost tohoto článku je omezena dobou od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020.

Voucher je možné použít ve všech objektech  – Jenštejnský dům, Geopark Barrandiena Horní brána Beroun, Muzeum Hořovicka, Městské muzeum v Žebráku. Voucher dále platí v příspěvkových organizacích Středočeského kraje v oblasti kultury:

http://muzeum-beroun.cz/prispevkove-organizace-z-oblasti-kultury-ve-stredoceskem-kraji/
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu