Jan Hus 1415 a 600 let poté

výstava | 19. 2. - 29. 3. 2015

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Putovní výstava k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem. Ve 21. století staletá vášnivá a nesmiřitelná polemika o jeho odkaz v Čechách i v Evropě ustává. Husova osobnost, jeho dílo a smrt se stávají výzvou ke smíření a hledání jednoty evropské kultury v její různosti. Výstava se koná za spolupráce Muzea Jana Husa v Kostnici a Husitského muzea v Táboře.

Putovní výstava byla realizována v rámci projektu „Jan Hus 1415 a 600 roků poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století“ Husitským muzeem v Táboře. Projekt je financován z Programu NAKI Ministerstva kultury (Projekt č. DF12P01OVV026).

Die Wanderausstellung wurde im Rahmen des Projektes „Jan Hus 1415 und 600 Jahre später. Geschichte, Tradition und ihre Präsentation in der Tschechischen Republik und im Europa des 21. Jahrunderts“ des Hussiten Museums in Tábor realisiert, das aus dem Programm NAKI des Kulturministeriums (Projekt-Nr.: DF12P01OVV026) finanziert wird.“

Informace o bariérovosti
Výstava se nachází ve sníženém přízemí (1 schod). Ceska k výstavní síni je dlážděna kameny.
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup bezbariérovým vchodem (739 832 876, produkce@muzeum-beroun.cz. Děkujeme za pochopení.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu