Věda je krásná 2012

výstava | 14. 1. - 12. 4. 2015

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

První výstava z cyklu Věda je krásná seznamuje návštěvníky muzea s vítěznými snímky ze soutěže Věda je krásná 2012, konkrétně ze soutěžních kategorií – Vědecká fotografie, Vědecká mikrofotografie, Vědecká ilustrace, Virtuální příroda a Objevitelská (přírodovědci.cz). Výstava realizovaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy potrvá do 12. února.


Soutěž Věda je krásná zprostředkovává nejširší veřejnosti mnohdy netušenou krásu a estetiku, na kterou přírodovědci narazí při svém seriózním bádání. Zrodila se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První kolo pouze pro zaměstnance a studenty PřF UK proběhlo v roce 2009 s perspektivou každoročního opakování. Po enormním úspěchu prvních ročníků se působnost soutěže postupně rozšiřuje. Třetího ročníku soutěže se mohli zúčastnit autoři z celé Karlovy univerzity. Od čtvrtého ročníku byla soutěž otevřena i pro registrované členy objevitelsko-popularizačního webu přírodovědci.cz. Zároveň se do projektu zapojila jako porota i široká veřejnost. Od roku 2014 byla výstava rozšířena o kategorii Instagram, které se může zúčastnit každý zájemce.

Soutěžními příspěvky mohou být fotografie či jiná díla s přírodovědeckou tématikou, typicky z oblastí biologie, biomedicíny, chemie, fyziky, matematiky, geologie, fyzické geografie popř. dalších. Prvních 5 soutěžních kategorií tj. Vědecká mikrofotografie, Vědecká fotografie, Vědecká ilustrace, Virtuální příroda a Videoanimace – časosběr je akademických, tj. jsou určeny pouze pro studenty a zaměstnance UK. Kategorie Objevitelská a kategorie Instagram mohou tematicky odpovídat kterékoliv z předchozích pěti kategorií, mohou dokumentovat odbornou práci v terénu, v laboratoři, či cokoliv jiného spjatého s přírodovědným bádáním. Kategorie Objevitelská je určena soutěžním příspěvkům členů webu přírodovědci.cz, kategorie Instagram potom soutěžním příspěvkům pocházejím z mobilního telefonu široké veřejnosti.

Autoři vítězných prací

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM

soutěže Věda je krásná 2012 se stala Alena Kubátová s fotografií Ztraceny v labyrintu

KATEGORIE AKADEMICKÁ

Vědecká fotografie

1. Neodolatelné sousto, Martin Adámek (PřF UK)

2. Pod povrchem, Viktor Sýkora (1. LF UK)

3. Když chumelí výtrusy, Aleš Buček (PřF UK)

Mikrofotografie

1. Argas persicus, Jana Bulantová (PřF UK)

2. Neuvěřitelné rostliny, Viktor Sýkora (1. LF UK)

3. MicroMirror, Jana Pilátová (PřF UK)

Vědecká ilustrace

1. Jespáci píseční, Martina Nacházelová (PřF UK)

2. Topografie krku, Barbora Košudová (1. LF UK)

3. Panda červená, Silvie Lišková (PřF UK), Ptáci v černobílé, Martina Nacházelová (PřF UK)

Virtuální příroda

1. Kaustiky v zrcadlovém sále, Ondřej Karlík (MFF UK)

2. Polyeletrolyt, Filip Uhlík (PřF UK)

3. Půvab algoritmů, Viktor Sýkora (1. LF UK)

Kategorie OBJEVITELSKÁ

1. Hadice na mořské houbě, Martina Balzarová

2. Homotherium, Karel Cettl

3. Soubor kreseb Jany Růžičkové a Soubor kreseb Vladimíra Tilšara

Následující výstava z cyklu Věda je krásná představí vítěze ročníku 2013 (14. 2. – 13. 3. 2015) a závěrečná třetí výstava nás zavede do tajemného světa vážek (14. 3. – 12. 4. 2015).

Informace o bariérovosti
Výstava se nachází ve sníženém přízemí (3 schody).
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup bezbariérovým vchodem (739 832 876, produkce@muzeum-beroun.cz.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu