Migrace v dobách první republiky

přednáška | 11. 2. 2016 od 18.00

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 musely jeho politické elity řešit řadu migračních pohybů, které výrazně ovlivňovaly proces stabilizace a budování mladého státu. Přednáška přiblíží rozsah, průběh a formu řešení nejvýraznějších z těchto migračních vln, způsobených přílivem ruského exilu, exilové vlny z Německa ve 30. letech či vnitřní migrací po přijetí podmínek Mnichovské dohody.  Přednáší prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. z Ústavu politologie FF UK. Touto akcí otevíráme zbrusu nový cyklus přednášek „Muzejních podvečerů“.

Migraci museli řešit už představitelé první republiky

/První letošní přednáška v muzeu má závažné téma/

Přednášky v Muzeu Českého krasu mají dlouholetou tradici a těší se přízni návštěvníků. Pro organizátory přednášek je docela obtížné najít nová neotřelá témata a takové lektory, jejichž úroveň by přilákala okruh nových posluchačů. Letos vypadá program velmi zajímavě.

„Nový cyklus přednášek rozjíždíme od února,“ informoval produkční muzea Michal Kosprd. „Celý cyklus dramaturgicky povede profesor Vratislav Doubek, který ho bude zároveň i moderovat,“ dodal produkční. Dozvěděli jsme se, že zatím je předpoklad, že se uskuteční 6 přednášek s lektory zvučných jmen, z nichž tu první, která se bude konat 11. února, uskuteční právě prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., z Ústavu politologie FF UK. Bude hovořit o migraci, která je v současnosti žhavým tématem.

Název přednášky: Migrace v dobách první republiky, vysvětluje, že se tímto problémem setkávali už naši předkové.

„Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 musely jeho politické elity řešit řadu migračních pohybů, které výrazně ovlivňovaly proces stabilizace a budování mladého státu. Přednáška přiblíží rozsah, průběh a formu řešení nejvýraznějších z těchto migračních vln, způsobených přílivem ruského exilu, exilové vlny z Německa ve 30. letech či vnitřní migrací po přijetí podmínek Mnichovské dohody,“ přiblížil prof. Doubek, o čem bude hovořit.
Zeptali jsme se ho, o čem budou další přednášky. „Jednotlivá témata jsem navrhl paní ředitelce, která je odsouhlasila, nicméně obsazení přednášejících je stále ještě v jednání, takže konkrétní jména bych nerad prozrazoval. Jednoznačné jsou širší tematické okruhy, k nim navrhuji vhodné referenty, varianty jsou spíš v referentech než okruzích, ty mají, myslím, vhodnou strukturu. Nicméně referenti budou svá témata dál specifikovat. Spolehnout se můžete na první přednášku, kterou budu mít já,“ odpověděl.

Na duben je v plánu přednáška o Karlu IV. a Karlštejnu, na červen je vybrané téma sociologie stáří, na srpen vývoj trampingu. V říjnu by se měla uskutečnit přednáška o filmové propagandě a v prosinci o slavení českých Vánoc ve 20. století.

Pestrá témata nabízejí posluchačům možnost výběru podle svých zájmů. Bližší informace o datu a hodině konání přednášek stejně jako o lektorech najdou zájemci na webových stránkách Muzea Českého krasu.

Tato přednáška zahajuje zcela nový cyklus v minulosti oblíbených „Muzejních podvečerů“. Přednášky budou probíhat jednou za dva měsíce, vždy každý druhý čtvrtek.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu