V loděnickém „zámečku“ se něco děje

Fotografie | proměny budov

Honosný dům, jemuž loděničtí neřeknou jinak než „zámek“, si nechal v roce 1873 postavit známý pražský hoteliér a obchodník Antonín Cífka, který však vilu s vinicemi ještě za svého života prodal, aby penězi podělil své rozsáhlé potomstvo 18 dětí. Na blízkém pahorku pěstoval vinou révu a vile se začalo říkat nejprve „Letohrádek rodiny Cívkovi“ a později „Zámek Vinice“.

Vlastní objekt sestává ze sklepů a 2 nadzemních podlaží s prostornou půdou. Dominantní je jižní průčelí s terasou a dvěma dříve obytnými věžemi. Prostory zámku sloužily rozmanitým účelům: nejen že se zde bydlelo, ale fungovala tu také stáčírna likérů, dozrávárna banánů a misijní škola mormonů, natáčely se zde slavné Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a výzkumná vinařská stanice prováděla své pěstitelské pokusy. Stavba není na seznamu kulturních památek.

Roku 1880 zde pobýval jako host rodiny Cífků následník habsburského trůnu, korunní princ Rudolf s praporem vojáků svého pluku.

Energický podnikatel své nové sídlo brzy proslavil: vznikl zde první antukový tenisový kurt v Čechách, na kterém se v roce 1896 stala Milada, dcera Antonína Cífky, první tenisovou mistryní Království koruny české. Víno z přilehlé vinice získalo nejvyšší ocenění na mezinárodní výstavě v Londýně.

Rozvoj vápenictví na Loděnicku je neodmyslitelně spojen se jménem Antonína Cífky, který svou stavební aktivitou zajistil odbyt loděnickému vápnu. Jeho syn, Jindřich Cífka, zprovoznil v roce 1898 první kruhovou pec typu Kohout. Surovina do vápenky byla dodávána ze tří lomů v kopci nad Loděnicí Na Branžovech. Jednalo se o lomy Cífkův, Obecní a Záloženský. Tím započala moderní průmyslová výroba vápna v Loděnicích. V roce 1907 dokonce nechal spojit vápenku s lomy lanovou dráhou pro usnadnění dopravy vápence, postavil také průmyslovou železniční vlečku od nádraží k vápence.

Po r. 1945 připadl objekt Výzkumnému ústavu vinařskému v Karlštejně, který vinice užíval k pokusným účelům a vypěstoval zde řadu výborných odrůd vinné révy (např. Karlštejnský MOPR). Po restituci se na zámku vystřídalo mnoho majitelů. Nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce objektu, která dává vile naprosto odlišnou podobu.

Zdroj fotografií: archiv muzea, Tři habry, o. s.

Zdroj textu: http://clasic.cz/zelezna/jast/geocach/vinice.html
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu