Kde se vzaly Velikonoce?

Přednáška | 23. 3. v 15:00

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

V přednášce se posluchači dozvědí, že Velikonoce mají svůj původ v nejvýznamnějším svátku dvou náboženství, židovství a křesťanství. V první části se seznámí s příběhem o vysvobození Židů z Egypta a vydání Desatera přikázání, která jsou základem evropské etiky. Druhá část bude věnována osobě a posledním dnům Ježíše Krista, jeho ukřižování a zmrtvýchvstání. Tato událost je jedním ze základních pilířů euroatlantické civilizace a jedním z nejčastějších námětů výtvarného, literárního i hudebního umění. Přednáška je doplněna obrazovým doprovodem, který posluchačům umožní lépe se orientovat v ději. Přednáší ThDr. Jakub Jukl, Th.D.

Response code is 404| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu