Muzeum Hořovicka

stálá expozice + sezónní výstavy | Otevřeno sezónně duben - říjen

Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27, Hořovice

Stálé expozice:

Muzeum Českého krasu, p. o. přivítalo 1. dubna 2017 návštěvníky v nově otevřené pobočce Muzea Hořovicka v Hořovicích, která se nachází v prostorách Starého zámku. Do kulturního života města se tak vrací muzejní fenomén s kořeny sahajícími do 90. let 19. století. Základy hořovických muzejních sbírek souvisí s Národopisnou výstavou českoslovanskou konanou v roce 1895 v Praze. Ta si kladla za cíl ukázat nejen život českého a slovanského lidu, ale i podpořit jeho emancipační snahy v rámci habsburské monarchie. Velkolepé výstavě dominovaly předměty z různých krajů zachycující jejich osobitý ráz.  Snaha uchovat tyto poklady i budoucím generacím, dala podnět ke vzniku malých muzeí, která v podobném duchu pokračují ve sbírkotvorné činnosti dodnes. Bohužel se dnes lze setkat s názorem, že ukrývají jen hromadu nepotřebného harampádí bez umělecké či vědecké hodnoty. Málo kdo je vnímá jako nenahraditelné svědky společenského, politického či hospodářského života obyvatel regionu.

Nově otevřené expozice navazují na dlouholetou muzejní tradici v Hořovicích. Hned na chodbě muzea přivítá návštěvníky komiks, který ukazuje cestu přeměny předmětu každodenní potřeby v hodnotný muzejní exponát. Návštěvník zde také nahlédne do muzejního depozitáře z poloviny 20. století. V první místnosti se přenese do 1. poloviny 20. století, kde si prohlédne dobový měšťanský interiér a muzejní exponáty ze společenskovědních a přírodovědných sbírek v typických dřevěných vitrínách. Prostřední místnost odkazuje k tradici cvočkařského řemesla na Hořovicku a dále představuje uměleckou litinu z produkce místních slévárenských závodů. Poslední místnost je věnována brdskému lesu a dřevu jako každodennímu materiálu našich předků. Dominuje jí mapa někdejšího hořovického panství z roku 1890 s fotografiemi hájoven, mysliven, lesních úřadů a hospodářských provozů z 1. poloviny 20. století nacházejících se v místech dnes již neexistujícího vojenského újezdu Brdy.

Fotografie ze slavnostního otevření muzea

Video ze slavnostního otevření: https://www.youtube.com/watch?v=dyjw7Gfa7NY

Muzeum Českého krasu p.o.- pobočka Muzeum Hořovicka, vstupné platné od 1. 4. 2017:

MČK – expozice

výše vstupného

Základní Snížené Speciální pro školní výpravy (Kč/osobu)

Hromadné zájezdy

doprovod zdarma

Rodinné – max.       2 dospělí
Muzeum Hořovicka – Starý zámek Hořovice 50 35 15 Kč 100 Kč
Fotografování v ceně vstupného Pouze pro osobní potřebu ne komerční bez stativu
Doprovodné akce 30 Kč 20 Kč 10 Kč 70 Kč

Otevírací doba Muzea Hořovicka:

Telefon na pokladnu Muzea Hořovicka funkční v otevírací době muzea: 601 374 204

Skupiny lze objednat i v jiné termíny na těchto kontaktech: 601 374 251; horovice@muzeum-beroun.cz

Duben, Květen, Říjen
víkendy, svátky 9:00-12:00 a 12:30-17:00
Červen, Červenec, Srpen, Září
denně kromě pondělí (zavřeno) 9:00-12:00 a 12:30-17:00

Mimo uvedené termíny lze muzeum navštívit o adventu. Aktuální otevírací doba v předvánočním období bude zveřejněna.

Upozorňujeme návštěvníky muzea, že není možné vjíždět vozidly do areálu Starého zámku. Parkovat lze v blízkosti areálu před Novým zámkem, na sídlišti a v centru města.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu