Změny v expozicích Muzea Českého krasu, p.o.

Upozornění | od roku 2011

Vážení návštěvníci,

v roce 2011 zahájilo Muzeum Českého krasu nezbytnou obměnu zastaralých expozic, která byla formulována v plánech a koncepčních materiálech muzea. Postupně bude ve výstavních prostorách představován sbírkový fond muzea. Změny jsou prováděny pro přechodné období do doby, než budou vyřešeny depozitární prostory muzea a bude možno přistoupit ke komplexnější a finančně a prostorově náročnější instalaci dlouhodobých expozic muzea.


V červnu 2012 proběhla instalace nové expozice zbraní z našeho sbírkového fondu, která nahradila „Pamětní síň Václava Talicha“. Ukázka restaurovaného díla barokního malíře Jana Václava Spitzera nahradila „Pamětní síň Jana Preislera“ i „Portrétní galerii berounských měšťanů 18. a 19. století“. Starší archeologická expozice bude v roce 2013 vyměněna ve spolupráci s Ústavem archeologické a památkové péče Středních Čecha za dlouhodobou výstavu prezentující archeologické nálezy na Berounsku za posledních 20 let. Výstava bude součástí rozsáhlejšího výstavního projektu prezentujícího činnost archeologů ÚAPPSČ ve Středočeském kraji. Hlavní část výstavy bude probíhat na nižborském zámku nedaleko Berouna.

Pamětní síň Václava Talicha ze 60. let

Pamětní síň Václava Talicha. Síň realizovaná již na konci 60. let nevyhovovala současným oborovým požadavkům na prezentaci sbírkových předmětů, ať už se jedná o používaný výstavní mobiliář, vizuální pojetí nebo rostoucí nároky na preventivní péči o sbírky. S touto expozicí se muzeum důstojně rozloučilo na konci roku 2011, kdy byla její rozšířená podoba součástí výstavy uspořádané u příležitosti padesátého výročí úmrtí tohoto dirigenta, jedné z největších osobností české hudby. Osobnost Václava Talicha, jehož pozůstalost ve sbírkovém fondu muzeum spravuje, však ani nadále nezůstala opomenuta. Materiály ze sbírkového fondu jsou velice často využívány badateli nebo pro přípravu výstav konaných mimo prostory muzea. V roce 2012 pracovníci muzea připomněli Václava Talicha na putovní výstavě ve Slovinsku (v roce 1908 se Václav Talich stal dirigentem nově založené Slovinské filharmonie v Lublani), v roce 2013, kdy uplyne  130 let od jeho narození, se stejně jako v minulosti budou muzejní pracovníci podílet na realizaci výstavy připravené městem Beroun u příležitosti hudebního festivalu Talichův Beroun a dalších akcích věnovaných osobnosti Václava Talicha. Pro obdivovatele života a díla Václava Talicha muzeum zajistilo do prodeje a do knihovničky pro návštěvníky obsáhlou monografii PhDr. Milana Kuny, DrSc. „Václav Talich“ a připravilo pro zájemce jako součást prohlídkového okruhu promítání dokumentu režiséra Martina Suchánka „Václav Talich. Sebevědomí a pokora.“. Dokument sleduje všechny zásadní momenty v Talichově životě, dává prostor k vyjádření Talichovým současníkům a představuje výjimečný a zapomenutý filmový a fotografický materiál. Návštěvníkům muzeum také nabízí zdarma pohlednici s portrétem Václava Talicha a publikaci PhDr. Jiřího Přenosila „Václav Talich“ vydanou v rámci projektu Osobnosti Středočeského kraje. Osobnost Václava Talicha bude v muzeu připomínat bronzová busta od sochaře Karla Kuneše, kterou Muzeum Českého krasu na konci roku 2012 zakoupilo do sbírkového fondu a která se v budoucnu stane součástí nové expozice.

V našem malém muzeu a omezených expozičních prostorách nelze najednou a kvalitně připomenout všechny osobnosti a témata, která by si to zasloužila. Mnohé osobnosti připomínáme formou krátkodobých výstav, jiné jsou prezentovány v ostatních kulturních zařízeních našeho regionu nebo budou v budoucnu připomenuty v nových expozicích našeho muzea nebo v nových výstavních prostorách města Beroun.

Všem návštěvníkům, kteří v našem muzeu nenalezli informace k „jejich“ osobnosti nebo tématu se omlouváme a věříme, že je uspokojíme v budoucnosti při některé z mnoha krátkodobých výstav, které pořádáme, či při některé z budoucích změn expozic. Věříme, že se nám podaří naplnit finančně velmi nákladný záměr vybudovat centrální depozitář Muzea Českého krasu pro uložení sbírkových předmětů a uvolnit další expoziční prostory pro prezentaci některých z více než sta tisíc sbírkových předmětů, které se nacházejí ve sbírkovém fondu MČK.

Případným vážným zájemcům jsme připraveni předložit ke studiu materiál ze sbírkového fondu v badatelském režimu. Školám pak po předchozí domluvě v dostatečném časovém předstihu s produkčním oddělením (tel. 739 832 876 nebo produkce@muzeum-beroun.cz) a jednotlivými kurátory rádi vytvoříme „na míru“ samostatný mimořádný program s ukázkou předmětů z depozitářů.

Uvítáme podněty, rady a tipy Vás, návštěvníků muzea, které nám napíšete do návštěvních knih. Budeme na ně myslet při přípravě koncepce nových společenskovědních i přírodovědných expozic muzea, které plánujeme vybudovat po vyřešení neuspokojivých depozitárních prostor i ve všech uvolněných, dosud skladových prostorách našich historických objektů. Vizualizaci návštěvnických prostor s hlavním vstupem portálem budovy Jenštejnského domu, tak jak by mohly v budoucnu vypadat, si můžete již nyní prohlédnout na panelu umístěném v prostorách muzea.

Děkujeme za Vaši návštěvu a věříme, že se k nám opět vrátíte.

Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka MČK a kol.

Muzeum Českého krasu, p.o.

srpen 2012, květen 2013
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu