Pod palbou hloubkařů

přednáška | 12. 5. v 18:00

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

V posledních měsících druhé světové války útočily americké stíhací letouny známé také jako hloubkaři, hloubkoví letci nebo kotláři na různé pozemní cíle (letiště, vojenské kolony a zejména železniční dopravu) v Čechách, které v té době stále ležely v hlubokém týlu nepřítele. Hloubkaři se stali každodenní součástí života v Čechách, jak se můžeme dozvědět z četných zápisů v obecních a městských kronikách, stejně tak si je vybaví leckterý pamětník.

Jejich přítomnost znamenala pro mnohé z obyvatel Čech první zkušenost s leteckými a vůbec vojenskými akcemi spojenců. Podle neúplných zpráv hloubkaři vyřadili z provozu 600 parních lokomotiv a zničili nebo poškodili 400 německých letadel na zemi. Americké letectvo při těchto akcích ztratilo na českém území dvacet osm strojů. Třináct pilotů padlo, stejný počet byl zajat. Dvěma mužům se podařilo skrývat do osvobození.

PhDr. Filip Vojtášek, který večerem provede, shromažďuje informace na toto téma z domácích i zahraničních archivů déle než 20 let. Výsledky svého bádání publikuje na www.hloubkari.cz.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu