| 9.6.2024, 9:30

Neděle 9. června 2024

Sraz 9:30 na vlakovém nádraží v Lochovicích

Předpokládaný konec v 14:00 na vlakovém nádraží

Odjezd spojů směr Jince – Příbram a Zdice – Beroun v 14:30 hodin

Muzejní vycházka s komentovanou prohlídkou kostela sv. Ondřeje a zámeckého sálu, vedoucí po stopách místních osobností pochovaných na zdejším hřbitově, pokračující návštěvou známých památek, přiblížením historických událostí a zakončená povídáním o významných archeologických lokalitách.

Tematicky vycházka navazuje na předchozí muzejní výpravu z Jinec do Lochovic, která se věnovala průmyslovému podnikání a mlýnům. Tentokrát se zaměříme na kulturu a památky, začneme u kostela sv. Ondřeje, který vyrostl na místě zničeného svatostánku po konci třicetileté války.

Osada Lochovice je připomínána již ve 14. století jako majetek šlechtice Viléma Zajíce z Valdeka. Nejvýznamnější rozkvět je spojen s působením vladyky Mikuláše Waltra z Waltersbergu, který u císaře Maxmiliána II. Habsburského pro Lochovice obdržel v roce 1574 listinu potvrzující statut městečka, získání pečeti a znaku, jehož horní polovinu tvoří jeho rodový erb. Lochovice také dostaly právo pořádat trhy, jeden týdenní (v pondělí) a dva výroční. Mikuláš rovněž nechal původní lochovickou tvrz přestavět do podoby renesančního zámku.

Jelikož neměl potomků, když zemřel a jeho manželka se podruhé vdala za Kryštofa Vratislava z Mitrovic, získal tento významný šlechtický rod lochovické panství na dlouhých 174 let. Teprve v polovině 18. století kupuje Lochovice Václav Kazimír Netolický, se kterým je spojeno založení zdejších lázní i vznik blízké osady Netolice.

V rámci vycházky budeme mít možnost díky laskavosti majitelky zámku nahlédnout dovnitř a navštívit tak bývalé šlechtické sídlo, které však ve 2. pol. 20. století hostilo Státní statek Lochovice (sídlo ředitelství, kantýna, společenský sál).

Nezapomeneme ani na významnou osobnost básníka a hudebníka Václava Hraběte, který se stal symbolem generace beatníků, tragicky zahynul ve 24 letech a jeho jméno nese hořovické gymnázium, kde studoval.

Závěrem povedou naše kroky do míst bývalého hradiště a rozloučíme se před odjezdem vlaků poblíž nádraží, kde byly Dr. Josefem Maličkým během archeologického výzkumu objeveny slovanské hroby z 11. století.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu