Program Dnů evropského dědictví 2012

Tipy | z Radničního listu

Časový plán   EHD   2012

Pátek 7. 9. 2012

14:00               „Berounský drak 2012“ – zahájení sportovně kulturního programu pro děti i dospělé v městském Kempu Beroun

16:00               Tréninky posádek dračích lodí

19:00               Zahajovací večer s hudební produkcí

21:00-22:00    Slavnostní ceremoniál „Probouzení berounského draka“ v městském Kempu Beroun

Sobota 8. 9. 2012

8:00                Zahájení Hrnčířských trhů Beroun

9:00                Vystoupení dechové hudby BEROUŇAČKA – Husovo náměstí

10:00               Křest knihy Rudolfa Kadeřábka „Závodí – třetí Berounské reminiscence“ – atrium berounské radnice

10:30               Vernisáž výstavy FAMU – Výstavní síň Jiřího Jeníčka v Pražské bráně

10:45               Vystoupení VELKÉHO SWINGOVÉHO ORCHESTRU – Husovo náměstí

11:00              „Berounský drak 2012“ – zahájení 7. ročníku závodu dračích lodí na řece Berounce nad jezem

12:30               Vystoupení Tanečního centra RAK Beroun – Husovo náměstí

13:00               Oficiální zahájení místních oslav Dnů evropského dědictví (EHD)

14:00               Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže hrnčířů o nejlepší zahradní keramiku a udělení ocenění „Zlatá brána“ – Husovo náměstí

14:00               Benefiční fotbalové utkání  týmů Real TOP Praha a Old Boys ČLU Beroun.  Celý výtěžek této akce půjde na podporu organizace Dobromysl, která poskytuje sociální služby pro lidi se zdravotním postižením.Hřiště na Ostrově za Městským plaveckým areálem Tipsport laguna.

14:30               Vystoupení kapely NEZMAŘI – Husovo náměstí

15:30               Vystoupení cimbálové muziky GAŠPARA HRISKA – Husovo náměstí

16:30               „POCTA J.S.BACHOVI“ – koncert v kostele sv. Jakuba v Berouně

17:00               Koncert dámského smyčcového kvarteta GADREW WAY – Kaple Bolestné Panny Marie (kaplička)

18:00               Ukončení 1. dne Hrnčířských trhů Beroun

19:30               Divadelní představení „A je to v pytli“ v podání souboru Herci První Generace

v SD Plzeňka

Neděle 9. 9. 2012

9:00               Zahájení 2. dne Hrnčířských trhů Beroun

9:00               Vystoupení dechové hudby BEROUŇAČKA – Husovo náměstí

10:45             Vystoupení hudební skupiny Jakub KOŘÍNEK & Kateřina MISÍKOVÁ – Husovo náměstí

13:00             Vystoupení kapely CLUARAN – Husovo náměstí

17:00             Zakončení Hrnčířských trhů Beroun a místních oslav Dnů evropského dědictví

8. a 9. září 2012

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EHD)

EUROPEAN HERITAGE DAYS

PROGRAM

BEROUNSKÝCH OSLAV

  1. Zpřístupněné památky a doprovodné akce vázané na památky

1. Radnice

8. 9. 2012        14:00 – 17:00

9. 9. 2012          9:00 – 12:00  12:30 – 17:00

Během oslav EHD budou mít návštěvníci možnost seznámit se s historickou radniční budovou i s novou přístavbou. Ve velké zasedací místnosti si budou moci prohlédnout městskou kroniku a nejzajímavější fotografie z posledního období. V obřadní síni bude vystavena městská insignie v podobě starostenského řetězu, která se Berouňanům poprvé představila při oslavách EHD v roce 2000.

V sobotu 8.9. se v atriu radnice koná křest knihy Rudolfa Kadeřábka Závodí – třetí Berounské reminiscence.

2. Pražská brána

8. 9. 2012         10:00 – 12:00   12:30 – 17:00

9. 9. 2012           9:00 – 12:00     12:30 -17:00

Pražská brána – Výstavní síň Jiřího Jeníčka se i letos představí  výstavou fotografií. Od září 2000 zde pravidelně vystavují své práce studenti Katedry fotografie pražské FAMU.

V sobotu 8. 9. v 10:30 se zde uskuteční slavnostní vernisáž výstavy fotografií – Výběr z klauzur 2012.

3. Plzeňská brána

8. 9. 2012         8:00 –   18:00

9. 9. 2012        9:00 –  17:00

V prostorách Plzeňské brány čekají návštěvníky zajímavé stálé expozice – Plzeňská brána a stavební rozvoj města, Věžní hodinový stroj a Beroun a jeho královská privilegia. Z ochozu brány se otevírá zajímavý pohled na historické jádro města.

4. Duslova vila

8. 9. 2012      11:00 – 12:30  13:00 – 17:00

9. 9. 2012         9:00 – 12:00    12:30 – 17:00

Novorenesanční Duslova vila je zapsána v ústředním seznamu nemovitých památek.

V přízemí se nachází Městská galerie Beroun. V rámci EHD mohou návštěvníci obdivovat nejen nádherný interiér galerie, ale i výstavu autorů Jirky Vydry a Jiříka Šedého s názvem  „Radost z tvorby“. Výstava potrvá do 20.9.2012.

5.  Jenštejnský dům

8. 9. 2012         8:00 –   18:00

9. 9. 2012       9:00 –  17:00

Muzeum Českého krasu v Berouně nabídne v rámci EHD návštěvníkům nejen své stálé expozice, ale i právě probíhající aktuální výstavy.

Stálé expozice: Z dějin řemesel města Berouna, Barokní obrazy Jana V. Spitzera, Český kras – osídlení člověkem, Zbraně na Berounsku, Živá příroda Českého krasu, Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu, Geologicko – paleontologická expozice Barrandien a Etnografická expozice.

Pro návštěvníky berounských řemeslných a hrnčířských trhů připravuje každoročně Muzeum Českého krasu jarmark řemesel pod širým nebem v prostorách expozice Geopark Barrandien. Tato expozice se na dva dny promění v pracoviště dovedných mistrů hrnčířů, kovářů, dráteníků a dalších řemesel. Příjemným doplňkem bývá prodejní nabídka koření, bižuterie, hraček, berounských koláčů a dalších lahůdek české kuchyně.

Aktuální výstavy: Prolínání historie měšťanského domu (400 let) a místního muzea (120 let působení) se stalo podnětem k realizaci výstavy Jenštejnský dům v proměnách času uspořádané muzeem u příležitosti obou těchto výročí. Ve výstavní síni Konírna probíhá výtvarná výstava zaměřená na keltskou tematiku „Beroun-Teplice Lughnasadh 2012“ Téma letošní společné výstavy zní: Nehmotný kámen mudrců na keltský způsob.

Jak již bývá zvykem, nebude chybět ani výstava tvůrčí keramiky, tentokrát výtvarnice Zuzany Svobodové, pravidelné účastnice hrnčířských trhů v Berouně.

6.  Měšťanský dům čp. 89

8. 9. 2012   9:00 – 12:00

Návštěvníci si budou moci prohlédnout sklepní prostory barokního štítového domu a seznámit se s historií tohoto významného privátního památkového objektu.

7.  Děkanský kostel sv. Jakuba Většího

8. 9. 2012         13:00 – 17:00

Děkanský kostel sv. Jakuba Většího tvoří jednu z hlavních dominant města. V rámci EHD si budou moci návštěvníci prohlédnout interiér kostela. V sobotu 8.9. v 16:30 se zde uskuteční koncert „Pocta J.S. Bachovi“ v podání varhaníka Lukáše Petřvalského a flétnistek Anežky Beščecové a Anny Nešverové.

8. Hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie

8. 9. 2012        9:00 – 12:00  13:00 – 17:00

9. 9. 2012                                13:00 – 17:00

Významná berounská historická památka otevře své brány návštěvníkům v rámci oslav Dnů evropského dědictví.

9. Kaple Bolestné Panny Marie

8. 9. 2012         9:00 – 12:00  13:00 – 17:00

9. 9. 2012         9:00 – 12:00  13:00 – 17:00

Kaple Bolestné Panny Marie byla postavena u studánky, u níž se v roce 1723 udála řada zázraků a jejíž vodě byla připisována léčebná moc. Kapli nechal v roce 1724 postavit berounský děkan Jiří Procházka de Lauro. K prameni se zázračnou vodou se často konala procesí věřících zblízka i zdaleka. V roce 1893 byla podle návrhu architekta Josefa Mockera přestavěna v novogotickém slohu.

V sobotu 8.9. v 17 hodin se zde uskuteční koncert dámského smyčcového kvarteta GADREW WAY.

  1. Doprovodné akce nevázané na konkrétní památku

Státní okresní archiv

8. 9. 2012         9:00 -  17:00

9. 9. 2012         9:00 -  17:00

V budově Státního okresního archivu bude otevřena výstava s názvem „Pro chudé a neduživé“ o sociální a zdravotní péči v minulosti.

Holandský dům

8. 9. 2012        9:00 – 12:00  12:30 – 17:00

9. 9. 2012         9:00 –  12:00  12:30 – 17:00

V galerii Holandského domu bude otevřena výstava „Památky očima mladých“. Výstava nejlepších prací zaslaných do místního kola výtvarné soutěže, jejímž vyhlašovatelem je město Kutná Hora.

Městská hora – lesopark a rozhledna

8. 9. 2012         9:00 – 19:00

9. 9. 2012         9:00 – 19:00

Oblíbeným cílem turistů a rodin s dětmi je berounský lesopark Městská hora, který vznikl na konci 19. století péčí berounského okrašlovacího spolku. V letech 1996 – 2000 proběhla celková revitalizace lesoparku. Vedle dvou dětských hřišť pro různé věkové kategorie zde návštěvníci najdou 13,6 metrů vysokou rozhlednu z roku 1936, z níž je možné vidět město jako na dlani, a medvědárium. Lesopark je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší součástí přírodní složky kulturního dědictví města.

Berounské medvědárium

Symbol medvěda má město Beroun ve znaku i na svém praporu. V říjnu 2000 si navíc pořídilo také medvědy živé. Pro medvědí bratry Matěje, Vojtu a Kubu, s nimiž režisér Václav Chaloupek natočil úspěšný Večerníček Méďové, vybudovalo na svahu Městské hory medvědárium s třemi ložnicemi, přípravnou krmiva a výběhem o rozloze téměř 25 arů. Medvědí trojčata se narodila 13. ledna 2000 v Českém Krumlově čtrnáctiletým rodičům Kateřině a Vokovi. Medvědárium je přístupno denně bez omezení.

XVI. ročník Hrnčířských trhů Beroun

8. 9. 2012         8:00 – 18:00

9. 9. 2012         9:00 – 17:00

Na Hrnčířských trzích Beroun, které navazují na slavnou tradici středověkého a raně novověkého berounského hrnčířství, se představí nejen domácí hrnčíři a keramici z České republiky. Ze zahraničí přijedou hosté z Bulharska, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Slovenska a Španělska. Mediálními partnery XVI. ročníku jsou Český rozhlas Region, Český rozhlas Regina, Country rádio, Rádio Relax a magazín HOBBY Blesk. Hlavním partnerem a vyhlašovatelem soutěže hrnčířů na téma Zahradní keramika je Hotel Na Ostrově Beroun. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže bude moderovat herec Vladimír Čech.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu